Arbeidsongevallen worden niet gemeld

 In Bedrijfsongeval, Letselschade

In een recent onderzoek wordt onthuld dat een verontrustend hoog percentage van arbeidsongevallen op de Nederlandse werkvloer niet wordt gemeld bij de Arbeidsinspectie, ondanks de wettelijke verplichting. Dit blijkt vooral voor uitzendkrachten en arbeidsmigranten het geval.

Werkgevers die nalaten een arbeidsongeval te melden, riskeren boetes die kunnen oplopen tot 50.000 euro, hoewel de praktijk vaak anders uitwijst.

Hoe kan dit (niet) gebeuren?

De Arbeidsinspectie worstelt met het identificeren van werkgevers die herhaaldelijk de meldplicht negeren, wat de effectiviteit van de boetes vermindert. Daarnaast blijkt een groot deel van de werkgevers niet op de hoogte te zijn van de meldplicht, wat bijdraagt aan het hoge percentage niet-gemelde ongevallen.

Dubbele meldplicht

Vanaf 2024 wordt een dubbele meldplicht ingevoerd, waarbij niet alleen het inlenende bedrijf, maar ook het uitzendbureau verplicht is om arbeidsongevallen te melden, met als doel de bescherming van uitzendkrachten te vergroten.

Tot die tijd..

Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer gaat door, met als doel het ontwikkelen van verdere maatregelen om werkgevers aan te moedigen arbeidsongevallen te melden en de veiligheid op de werkvloer te waarborgen. In de tussentijd bieden wij ondersteuning aan slachtoffers van arbeidsongevallen om hun rechten te beschermen en rechtvaardigheid te zoeken. Neem gerust contact op, we helpen je graag!

Recent Posts
martijn stolk