Bedrijfsongeval…? What (not) to do?

 In Bedrijfsongeval

Wij krijgen bijna wekelijks het verzoek van cliënten om hen bij staan naar aanleiding van een bedrijfsongeval. Dit zijn vaak ongevallen met een enorme emotionele lading. In tegenstelling tot verkeersongevallen (waar de partijen elkaar niet kennen), spelen de onderlinge verhoudingen bij bedrijfsongevallen meestal een heel belangrijke rol. Een werknemer die een bedrijfsongeval meemaakt weet dat hij na zijn herstel weer op dezelfde plaats, met dezelfde collega’s en onder dezelfde baas moet gaan werken. Die wetenschap botst nog wel eens met de wens om de geleden schade gecompenseerd te zien. Veel mensen proberen daarom na een ongeval zelf met een werkgever tot een oplossing te komen. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk, maar het is niet altijd in het voordeel of het belang van de werknemer. Bovendien zien we vaak dat de oplossing niet wordt gevonden en de partijen alleen maar verder van elkaar af komen te staan. Het is daarom zorg direct contact op te nemen met een professioneel belangenbehartiger. Deze zorgt ervoor dat alles op een nette, maar ook op een juridisch correcte wijze wordt afgehandeld.

Wat is nu eigenlijk een bedrijfsongeval?

Er zijn in de Nederlandse wet meerdere artikelen gewijd aan ongevallen die werk- gerelateerd zijn (in de wet ook wel werkgeversaansprakelijkheid genoemd). Het belangrijkste artikel, te weten artikel 658, staat in het Burgerlijk Wetboek en is te vinden in boek 7. In dit artikel staat vrij helder uitgelegd wanneer er sprake is van een bedrijfsongeval. De vuistregel is dat er kan worden gesproken van een bedrijfsongeval wanneer er schade is geleden tijdens de uitoefening van de werkzaamheden voor een werkgever. Als u dus letselschade hebt opgelopen tijdens uw werk, dan is de kans groot dat uw werkgever al uw schadeposten moet vergoeden. Veel mensen denken bij het horen van het woord bedrijfsongeval misschien alleen aan de bouwvakker die letsel oploopt op een bouwterrein. Dit zijn vaak de ongevallen die het nieuws halen. Artikel 7:658 BW omvat echter veel meer dan dit. Ook de zaak van de stagiair die uitglijdt in de bedrijfskantine, de leraar die zijn voet verzwikt op het schoolplein of de stewardess die op reis een verkeersongeval krijgt, vallen onder de bescherming van de wet. En denk ook aan de vrijwilliger van het plaatselijke kerkgenootschap die van het kerkgebouw afvalt. Ook hij valt onder de reikwijdte van dit wetsartikel. Om te spreken van letselschade moet er ook sprake zijn van schade aan lichaam of geest. Dit hoeft absoluut geen zwaar en/of blijvend letsel te zijn. Ook licht(er) letsel kan al een forse impact hebben op iemands leven.

Checklist

Stel dat u morgen geconfronteerd wordt met een bedrijfsongeval. Weet u dan wat u te doen staat? Waarschijnlijk niet. Daarom geven wij hieronder een opsomming van de belangrijkste zaken die u (vanuit een juridisch oogpunt) zelf kunt regelen:

  1. Meld het ongeval direct bij de werkgever of je leidinggevende! Laat er geen tijd overheen gaan. Als het even kan, is het handig wanneer u dit (ook) schriftelijk doet.
  2. Maak foto’s of filmpjes van de plaats van het ongeval en/of de oorzaak van het ongeval.
  3. Zoek getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren of iets kunnen verklaren over de (werk)omstandigheden ter plaatse. Dit zijn meestal directe collega’s, maar denk ook aan klanten of toevallige voorbijgangers. Noteer zoveel mogelijk NAW-gegevens van deze getuigen en bewaar deze goed.
  4. Vraag of de werkgever een ongevallenrapportage wil opmaken en het ongeval alvast (pro forma) wil melden bij zijn juiste verzekeraar.
  5. Laat u zich niet verleiden tot gemakkelijke of snelle onderhandse deals met uw werkgever. Zet ook geen handtekening onder verklaringen die u niet zelf hebt opgesteld of waar u het inhoudelijk niet mee eens bent.
  6. Als er sprake is van een ziekenhuisopname en/of (verwachte) blijvende invaliditeit, dan moet een werkgever de arbeidsinspectie informeren. Veel werkgevers weten dit niet of weigeren dit uit angst voor eventuele boetes. Vraag aan de werkgever of de arbeidsinspectie is ingeseind. Eventueel kunt u ook zelf een melding doen bij de inspectie. Zie: https://www.inspectieszw.nl/melden/arbeidsongeval.
  7. Bezoek zo spoedig mogelijk na het ongeval een arts en laat de klachten documenteren.
  8. Neem contact op met een betrouwbare belangenbehartiger, bij voorkeur iemand die is ingeschreven in het Register Letselschade. Teken niet klakkeloos een ‘no cure – no pay’ contract waarmee u zich verplicht een deel van uw vergoeding af te staan als er succes wordt geboekt. Laat u zich eerst goed informeren over de kosten en uw mogelijkheden.

 

Justiz: de juiste hulp bij letselschade!

De juristen van Justiz Letselschade kijken niet alleen naar uw financiële belangen, maar houden ook juist oog voor de onderlinge verhoudingen tussen werknemer en werkgever. Omdat wij vaak opkomen voor slachtoffers van bedrijfsongevallen kennen wij het klappen van de zweep en weten wij veel over de handelswijze van werkgevers en verzekeraars. Door onze ervaring kunnen wij bovendien al snel een inschatting maken over de haalbaarheid van uw claim. Het is fijn om direct te weten waar je aan toe bent en wat je mogelijkheden zijn. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om uw probleem met ons te bespreken.

Recent Posts
Handletsel zaagmachine bedrijfsongevalbouwplaats