Wanneer dankbaarheid de overhand neemt

Recent bezocht onze medewerker Mark een cliënt in zijn thuisland Polen. Aangezien dit geen dagelijkse kost is voor onze medewerkers, schreef Mark een korte blog over deze ervaring.

Sommige zaken zijn speciaal en blijven je heel lang bij. Dat ligt niet zozeer aan de aard van het ongeval, de aard van het letsel of de cliënt. Het is een vaak een combinatie van deze factoren.

Begin 2018 kreeg ik het verzoek van een Poolse mevrouw om haar te helpen bij het verhalen van de schade van een van haar medewerkers. Deze medewerker had een zeer zwaar verkeersongeval meegemaakt met een vrachtwagen. Als gevolg hiervan verbleef hij al enige maanden in een revalidatie-kliniek. Uiteraard heb ik mijn hulp toegezegd en ben ik met beide in gesprek gegaan om te praten over de (juridische) mogelijkheden.

In de jaren die volgden hebben er meerdere bezoeken plaatsgevonden in Nederland. Ook met vertegenwoordigers van de aansprakelijke verzekeraar, arbeidsdeskundigen en het UWV. Toen cliënt in 2019 terugging naar zijn thuisland Polen, bleef het contact goed en frequent.

Het herstel van cliënt wilde helaas niet vlotten en in 2020 werd er besloten om over te gaan tot de plaatsing van meerdere protheses. Hierdoor werd de mobiliteit vergroot en de pijnklachten verminderd. Helaas bleek het herstel onvoldoende om ervoor te zorgen dat cliënt weer kon gaan werken. Uit onderzoek door zowel het UWV en de bij het letselschadedossier betrokken partijen kwam naar voren dat deze situatie blijvend van aard was. Een harde dobber voor cliënt, maar wel het startpunt om toe te werken naar een financiële regeling van het dossier.

Deze financiële regeling werd dus getroffen in Polen? Waarom? Omdat iedereen persoonlijke aandacht verdient. Niet alleen door een belangenbehartiger, maar ook door de verzekeraar. Gelukkig was de verstandhouding met de verzekeraar en diens expert zeer goed te noemen. De regeling -die meer dan een half miljoen euro behelst- kon ter plekke worden bezegeld. Zelden heb ik zoveel verschillende emoties, maar ook dankbaarheid gezien in één gesprek. Zoals wij dit op kantoor altijd zeggen:  ..‘daar doen we het echt voor’..

Het internationale karakter van de zaak, de omgang met het grote aantal betrokken (buitenlandse) partijen en de dankbaarheid van deze cliënt, neem ik mee in mijn bagage en zorgen ervoor dat ik een betere expert ben geworden. Op naar het volgende avontuur.

Recent Posts
Stijging fietsongelukkenTwo Drivers Arguing After Traffic Accident