Drugs en verkeer gaan niet samen

 In Letselschade, Verkeersongeval

Sla op een willekeurige dag de krant open en je zult het hoogstwaarschijnlijk tegenkomen: alweer een ongeval of verkeersincident waarbij één van de partijen onder invloed was van drugs. Een ernstige zaak en in toenemende mate een probleem voor onze verkeersveiligheid.

Gevolgen bestuurder

Bestuurders die onder invloed van drugs een ongeval veroorzaken, worden geregistreerd bij het CBR. Daarnaast meldt de politie deze zaken aan het Openbaar Ministerie. Het OM zal uiteindelijk beslissen of de bestuurder wordt vervolgd, waarbij de maximumstraf voor het rijden onder invloed van drugs een jaar gevangenisstraf of een geldboete van € 21.750,- kan bedragen. Daarnaast kan de bestuurder een ontzegging van de rijbevoegdheid krijgen van maximaal vijf jaar. Naast alle mogelijk, vreselijke gevolgen van rijden onder invloed, is dit dus bepaald geen straf waarover lichtzinnig nagedacht moet worden.

Herhaaldelijke actie

Uit recent onderzoek van het WODC is gebleken dat veel bestuurders onder invloed van drugs opnieuw de fout in gaan. Daarmee rijst de vraag of de huidige maatregelen effectief genoeg zijn om drugsgebruik in het verkeer tegen te gaan. De nieuwste trend op het gebied van drugstesten, waarbij bestuurders massaal weigeren een bloedproef af te nemen, helpt daarbij niet. Het OM noemde een schrikbarende verdubbeling van het aantal weigeraars ten opzichte van 2021. Dit is terecht een zorgelijke ontwikkeling, waarbij de voorzichtige conclusie getrokken kan worden dat rijden onder invloed niet alleen vaker voorkomt, maar ook eerder herhaald wordt.

Zoals de titel luidt: drugs en verkeer gaan niet samen. De slachtoffers die wij als letselschade experts dagelijks bijstaan zullen dit beamen. Wellicht zal er meer wettelijke basis moeten komen om de strijd met dit fenomeen effectief aan te gaan. Wij blijven de ontwikkelingen op dit gebied in ieder geval nauwgezet volgen!

Recent Posts
martijn stolkStijging auto ongelukken