Enorme stijging zwaargewonden door fietsongelukken in 2022

In de afgelopen decennium is er helaas een sterke toename geregistreerd van ernstig gewonde fietsers betrokken bij verkeersongevallen, met bijna een derde, volgens recente gegevens van VeiligheidNL. Deze trend baart ernstige zorgen, vooral als we in ogenschouw nemen dat bijna de helft van de fietsslachtoffers de leeftijd van 55 jaar heeft overschreden.

Ondanks doortastende pogingen om de verkeersveiligheid te verhogen, blijft het aantal verkeersslachtoffers in ons land stijgen. VeiligheidNL onderstreept dat het gebruik van een fietshelm de kans op ernstig hersen- en/of hoofdletsel aanzienlijk kan verminderen.

Het is met name zorgwekkend dat het aantal fietsers dat na een ongeval behandeld moet worden op de Spoedeisende Hulp (SEH) op een hoog niveau blijft. In 2022 was 66% van de 134.000 personen die na een verkeersongeval bij de SEH terechtkwamen, een fietser (88.800). Buiten fietsers worden ook voetgangers, automobilisten en brom- of bromscooterrijders vaak het slachtoffer van verkeersongevallen. In 2022 waren er 17.000 SEH-bezoeken gerelateerd aan een eenzijdig voetgangersongeval, terwijl 14.100 (11%) van de slachtoffers in een personenauto zaten en 13.900 (10%) op een brommer of bromscooter.

We moeten ons blijven inzetten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid om deze verontrustende cijfers te verminderen. Bewustzijn van de risico’s en het nemen van maatregelen om onze eigen veiligheid en die van andere weggebruikers te waarborgen, zijn van cruciaal belang.

Recent Posts
Letselschade in supermarkt