Het is zover! Per 1 januari 2021 is het Nationaal Keurmerk Letselschade een feit!

 In Persberichten

Nationaal Keurmerk Letselschade

Per 1 januari 2021 gaat het Register Letselschade over in het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). Dat heeft De Letselschade Raad in een brief aan ons laten weten. Directeur Remco Heermans schreef ons het volgende:

“Het NKL is een volgende stap in de professionalisering van de letselschadebranche”. “Het NKL maakt kwaliteit van dienstverlening herkenbaar voor benadeelden van letselschade en is hét kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die een bijdrage leveren aan de afwikkeling van letselschades in Nederland. Het keurmerk is een belangrijk argument voor benadeelden en inkopende organisaties om gebruik te maken van de diensten van een keurmerkhoudende organisatie. Door te kiezen voor een keurmerkhoudende dienstverlener, zijn benadeelden verzekerd van hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening.

In het NKL zullen vanaf 1 januari 2021 alleen nog organisaties te vinden zijn die bereid zijn de gezamenlijk binnen de letselschadebranche opgestelde kwaliteits- en gedragsregels na te leven. Deze organisaties verbinden zich tot deelname aan een audittraject waarin zij zich toetsbaar opstellen en zich openstellen voor het doorvoeren van verbeteringen.

Trias Politica
Belangrijk voor de kwaliteitsborging door het NKL is de strikte scheiding tussen de normerende, toetsende en de toekennende rol. Deze drie-eenheid duidt De Letselschade Raad aan als de ‘Trias Politica’. Directeur Heeremans schreef hierover:

“Binnen deze Trias Politica krijgt de Normcommissie NKL een normerende taak en is de onafhankelijke auditor met een toetsende en adviserende taak belast. Het Bestuur van De Letselschade Raad kent het keurmerkhouderschap – al dan niet – toe. Een uitgebreide toelichting op taken en bevoegdheden van de diverse gremia is opgenomen in de Leidraad Audit NKL, welke binnenkort op de website van De Letselschade Raad is te vinden.”

Verwijzers 
Het streven van De Letselschade Raad is dat verwijzers van benadeelden, bijvoorbeeld zorgverzekeraars, huisartsen, apothekers, gemeenten, assurantietussenpersonen, slachtofferorganisaties, patiënten federaties, bergingsbedrijven, ambulancezorg en de Nationale Politie, alleen nog verwijzen naar keurmerkhoudende organisaties. We verwachten dat in de komende tijd het belang van het NKL alleen maar zal toenemen, naarmate de verwijzing naar het NKL gemeengoed wordt.

Trots 
Uiteraard zijn we er bij Justiz Letselschade erg trots op dat wij voldoen aan alle eisen van het Keurmerk Letselschade. We kunnen met recht stellen dat jouw letselschadezaak hierdoor bij ons in goede, professionele handen is!

 

Recent Posts
schrijvenJustiz 5 jaar!