Het rechtvaardigheidsgevoel van Emely Snellaars-Torrico

 In Team Justiz

Emely Snellaars-Torrico is een gevoelsmens met een groot rechtsvaardigheidsgevoel. “Als mijn cliënten onrecht dreigt te worden aangedaan dan doe ik er alles aan om dat te voorkomen. Ik kan het niet accepteren als er in mijn zienswijze een onrechtvaardig standpunt wordt ingenomen,” legt Emely uit. “Soms moet je een lijn trekken en die lijn ligt voor mij echt bij onrechtvaardigheid,” verduidelijkt ze. “Dat is ook waarom ik rechten ben gaan studeren; om te strijden voor rechtvaardigheid.”

“Justiz als werkgever past enorm goed bij mij omdat de waarden die het bedrijf heeft naadloos aansluiten bij hoe ik in het leven sta,” aldus Snellaars-Torrico. “Deze waarden van integriteit, betrokkenheid en je inzetten voor rechtvaardigheid probeer ik privé over te dragen aan mijn kinderen en ook uit te stralen naar mijn cliënten toe. Dat gaat heel natuurlijk omdat het heel dicht bij mezelf ligt.” “Bij Justiz hebben alle collega’s echt het hart bij het vak en bij de cliënt liggen,” vervolgt Emely. “In dat opzicht zijn we bij Justiz allemaal gevoelsmensen. Die oprechte betrokkenheid bij de cliënt voelen is dan ook een voorwaarde om bij Justiz te kunnen werken.” Ze vindt het fijn om een werkgever te hebben die ook wil dat de cliënt alle aandacht en zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. “Bij Justiz is het juist de bedoeling dat we alle tijd hebben voor de cliënt. Ik ben dan ook blij dat ik bij Justiz terecht gekomen ben,” concludeert ze.

Dat ze een gevoelsmens is maakt dat Emely zich heel betrokken voelt bij haar cliënten: “Ik leef erg mee met mijn cliënten en bied ze graag een luisterend oor.” “Soms zijn mensen echt wel heel erg hard getroffen; dat raakt me enorm,” aldus Emely. “Ik probeer dan in ieder geval ervoor te zorgen dat er zorgen bij hen worden weggenomen. Ik kan hen de praktische juridische afwikkeling uit handen nemen. Dat kan soms ook helend werken voor iemand die een ongeval heeft meegemaakt.”

Van jongs af aan weet Snellaars-Torrico dat ze rechten wil studeren. Tijdens haar studie spreekt het aansprakelijkheidsrecht, en met name het letselschaderecht, haar erg aan. “Je hebt te maken met mensen die echt iets is overkomen en die niet zelf een conflict zijn aangegaan of een strafbaar feit hebben gepleegd. Ik ben me hierin gaan specialiseren en wist toen meteen dat ik hierin ook wilde werken. In de letselschade ervaar je dat je mensen kan helpen die in een moeilijke situatie zijn beland waar ze zelf niet om gevraagd hebben maar waar ze wel hulp bij nodig hebben. Dat was wat mij daarin het meeste aansprak: hulp kunnen bieden aan mensen die dat misschien wel het meeste nodig hebben.”

Ze kiest voor de letselschadepraktijk omdat ze graag mensen helpt die in een moeilijke periode in hun leven zijn terechtgekomen. “Wat hen ook is overkomen, of het een bedrijfsongeval is of iets anders, het is hoe dan ook heel heftig. Ze voelen zich al slecht en/of hebben pijn, en moeten dan ook nog eens van alles gaan regelen. Dat is iets wat ik hen graag uit handen neem. Graag maak ik de last voor de cliënt zo laag mogelijk,” aldus Emely. Ze ziet het dan ook als haar doel om haar cliënten te helpen om na hun ongeval hun leven op de best mogelijke manier te hervatten.

Recent Posts