Letselschade door hondenbeet

 In Ongeval door dier

Eind februari liep ik op het strand in Zeeland een rondje hard. Het was snijdend koud en daar was ik op voorbereid. Zo had ik twee broeken aan.

Redelijk aan het einde van mijn rondje kwamen vanuit tegenovergestelde richting twee mensen aangelopen met twee honden. De honden hadden de grootte van een kleine herdershond en liepen los. Op de een of andere manier trok ik de aandacht van de honden en deze renden om de beurten naar mij toe. Zij zagen er onschuldig uit en ik vermoedde dat zij slechts (positieve) aandacht wilden. Ik hield mijn looppas in en reageerde er verder niet op. De baasjes riepen hun honden om bij hen te komen, maar de honden reageerden niet. Nog een keer renden de honden om beurten naar mij toe en weer weg. Een derde keer kwam één van de honden van achteren voor mij en raakte mij ter hoogte van mijn rechterbil / de bovenzijde van mijn rechterbovenbeen.

Ik twijfelde of de hond had gebeten. Ik keek naar mijn broek en zag dat die niet beschadigd was. Verder voelde ik wel wat, maar scherpe pijn was niet de juiste naam daarvoor. Ik vond het op dat moment wat vreemd om midden op het strand mijn broek naar beneden te doen om te kijken of ik echt gebeten was. De baasjes boden excuses aan en liepen door. Nu volgden de honden hen wel.

Teruglopend naar het vakantiehuisje begon ik er steeds meer van overtuigd te raken dat ik wel gebeten was en eenmaal in het huisje bleek dat ook het geval te zijn geweest. Een ernstige beet was het niet. Wel was er een klein beetje bloed zichtbaar.

Ik belde voor de zekerheid de huisartsenpost en deze adviseerde om toch even langs te komen en na het zetten van een tetanusinjectie kon ik weer gaan. Ik heb een paar dagen wat last gehad, maar hier verder niets aan overgehouden. Mogelijk dat de twee broeken die ik aan had het effect van de beet gedempt hebben.

Niettemin had dit ook anders kunnen lopen. De baasjes hadden hun honden duidelijk niet in toom. Ondanks dat ik geen uitdagend gedrag vertoonde (althans niet bewust) ben ik toch gebeten. Dat had dus net zo goed ook een ander kunnen overkomen. Bijvoorbeeld een kleuter waarbij een beet op dezelfde hoogte in het gezicht had gekomen. De gevolgen hadden dan veel ernstiger kunnen zijn.

Naast een wond die dan mogelijk behandeld diende te worden en mogelijk oogletsel, hadden bij het kind ook angsten kunnen ontstaan. Dit zou weer invloed kunnen hebben op schoolprestaties. Los van alle directe schadeposten die dan zouden ontstaan, zoals de kosten van medicatie, mogelijke therapie, reiskosten naar artsen en behandelaars, zouden ook allerlei indirecte schadeposten ontstaan. Daarbij kan gedacht worden aan mogelijk achterstand op school, aan blijvende littekens, et cetera.

hond

Deze schade hoeft in dat geval niet voor rekening van het kind (of eigenlijk de ouders) te blijven. Nu er sprake is geweest van een dier dat het letsel veroorzaakte, is de eigenaar van het dier aansprakelijk voor de schade.

Om deze schade met succes te verhalen, zullen allereerst de gegevens van de eigenaar van de hond bekend moeten worden. Daarom is het belangrijk om deze in dat geval direct te vragen. Deze eigenaar is op een later moment zeer waarschijnlijk niet meer te achterhalen Verder is het raadzaam om ter plaatse direct te vragen of deze persoon verzekerd is. Bijna alle Nederlanders hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren afgesloten (een AVP-verzekering of WA-verzekering genaamd). Deze verzekering dekt schade die veroorzaakt is door dieren.

Als deze gegevens bekend zijn geworden, kan de eigenaar van de hond aansprakelijk gesteld worden. Doorgaans wordt deze aansprakelijkstelling dan doorgestuurd naar een verzekeraar. Deze verzekeraar moet een standpunt innemen met betrekking tot de aansprakelijkheid. Als de verzekeraar aansprakelijkheid erkent, zal alle schade die het slachtoffer leidt door het ongeval vergoed moeten worden.

Deze schade is meestal niet direct vast te stellen. Zo zal vaak langere tijd afgewacht moeten worden hoe een wond heelt en in hoeverre een litteken wegtrekt. Pas op het moment dat het slachtoffer volledig hersteld is of als duidelijk wordt dat geen noemenswaardige verbetering of verslechtering in herstel zal optreden, kan de schade definitief vastgesteld worden. Voor de hoogte van de totale schade bestaan overigens geen vaste bedragen. Het hangt volledig van de specifieke gevolgen van het slachtoffer af hoe hoog de uiteindelijke schadevergoeding zal worden.

In dit gehele proces, van aansprakelijk stellen tot het vaststellen van de definitieve schade, kan Justiz Letselschade u bijstaan. Omdat de aansprakelijke partij naast alle schade die het slachtoffer leidt ook onze kosten moet vergoeden, kunnen wij u in nagenoeg alle gevallen voor u kosteloze hulp aanbieden. Voor een vrijblijvend advies kunt u altijd contact met ons opnemen.

Recent Posts