Letselschade opgelopen in de supermarkt

Wie kent het niet, even snel na je werk, kinderen al dan niet opgehaald of snel voor het sporten nog even je laatste boodschap doen. In de snelheid van de dag kan het zomaar zijn dat je je omgeving niet helemaal scherp in het vizier hebt.

Val door een sperzieboon

Het overkwam één van onze cliënten. Zij viel in de supermarkt over een sperzieboon waardoor ze haar heup brak. Met grote gevolgen voor deze gepensioneerde, alleenstaande dame. De val zorgde ervoor dat ze haar mobiliteit verloor. Nog altijd ondervindt zij de nadelige gevolgen van haar val in 2020. De aanschaf van hulpmiddelen en de mogelijkheid om wekelijks huishoudelijke hulp in te schakelen zorgen ervoor dat het voorlopig toch mogelijk is om zelfstandig te blijven wonen.  

Mevrouw schakelde Justiz Letselschade in om haar te helpen bij het beantwoorden van de vele vragen die er op haar af kwamen. Zo werd de supermarkt aansprakelijk gesteld en werd er na erkenning van aansprakelijkheid gekeken naar wat mevrouw nodig had om zoveel mogelijk terug te komen in de situatie van voor het ongeval. 

Supermarkt aansprakelijk stellen

Ben je gevallen in de supermarkt omdat je uitgleed over een banaan of over een kapot gevallen potje groente? Dan kan het zomaar zijn dat de supermarkt aansprakelijk is voor het ontstaan van dit ongeval en dat je recht hebt op vergoeding van de door jou geleden letselschade. Om te kunnen beoordelen of dat het geval is zijn er een aantal zaken van belang.

De supermarkt heeft een zorgplicht naar haar klanten toe. De supermarkt zal ervoor moeten zorgen dat is voldaan aan bepaalde veiligheidseisen. Om te beoordelen of dit het geval is worden de zogenaamde kelderluik criteria gebruikt. Hierbij komen vragen aan de orde als:

  • Hoe groot is de kans dat er een ongeval plaatsvindt?
  • Wat zijn de mogelijke gevolgen van zo’n ongeval?
  • Hoe bezwaarlijk was het om voorzorgsmaatregelen te nemen om een ongeval te voorkomen?

Daarbij moet ook worden gekeken hoe waarschijnlijk het is dat u als bezoeker van de supermarkt onoplettend of onvoorzichtig bent. 

Advies van Justiz Letselschade

Ben je gevallen in de supermarkt en heb je daarbij letsel opgelopen? Neem dan contact met ons op zodat wij op basis van uw verhaal kunnen beoordelen of de supermarkt aansprakelijk is voor de letselschade die is ontstaan als gevolg van het ongeval en of je recht hebt op een schadevergoeding. 

Recent Posts
Letselschaderegeling bij JustizStijging fietsongelukken