Home » Letselschade » Arbeidsongeschiktheid door letsel

Arbeidsongeschikt?

Wij bieden je gratis hulp, want jouw letsel is onze zorg.

Arbeidsongeschiktheid als gevolg van letselschade?

Als je niet meer kunt werken als gevolg van letselschade na een ongeval, dient de aansprakelijke partij op te komen voor de gevolgen van de ontstane arbeidsongeschiktheid. De oorzaak kan zowel lichamelijk als psychisch van aard zijn. Je bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt wanneer je jouw werkzaamheden nog wel nog kan uitvoeren, maar niet meer in dezelfde mate als voorheen.

Schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer je arbeidsongeschikt bent geworden door een ongeval wordt je hierdoor emotioneel geraakt. En meestal zal je door de arbeidsongeschiktheid ook nadelige financiële gevolgen van de arbeidsongeschiktheid ondervinden. Doordat je niet meer kunt werken, komt er minder inkomen binnen. Dit verlies van inkomen wordt veroorzaakt door het ongeval en moet dus door de aansprakelijke partij worden vergoed. We spreken in dat geval van verlies van verdienvermogen.

Berekenen letselschade bij arbeidsongeschiktheid

Het berekenen van het verlies van verdienvermogen is meestal geen eenvoudige zaak. Het is daarom belangrijk dat je hiervoor een letselschade-expert inschakelt. Vanzelfsprekend helpen de experts van Justiz je hierbij. Neem voor een vrijblijvend advies contact met ons op.

Gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Als je als werknemer arbeidsongeschikt raakt, kom je terecht in de Ziektewet. Meestal zal de werkgever het loon van de werknemer gedurende twee jaar moeten doorbetalen. Wanneer je na twee jaar nog steeds niet hersteld bent, kun je ontslagen worden. Na deze twee jaar kom je als werknemer in principe in aanmerking voor een WIA-uitkering van het UWV. Kom je hiervoor niet in aanmerking dan kun je soms een WW-uitkering krijgen. Beide uitkeringen liggen lager dan het oorspronkelijk verdiende loon. Dit betekent dat er een inkomensverlies ontstaat. Dit verlies moet worden vastgesteld en worden vergoed door de aansprakelijke partij. Daarnaast moet de aansprakelijke partij je in staat stellen om te re-integreren naar passende werk.

Arbeidsongeschikt door letsel?

Wij bieden je gratis hulp, want jouw letsel is onze zorg.