Alles over bijzondere letselschade

Wat is handletsel?

Bij handletsel komen wij in onze praktijk vaak de volgende letsels tegen:

 • gekneusde of gebroken vingers;
 • gekneusde of gebroken en middenhandsbeentjes;
 • geamputeerde vingers of vingertoppen (vaak door het werken met gevaarlijke machines);
 • de zogenaamde smalle handoperatie;
 • gescheurde of doorgesneden pezen, spieren of zenuwen;
 • crushletsel (geplette vingers of hand; vaak door het werken met machines).

Letselschade claimen vanwege arm- of handletsel?

Arm- en handletsel komt veel voor en wordt meestal veroorzaakt door een b. De ernst van het letsel kan verschillen en ook de ervaren beperkingen door het handletsel kunnen per individu anders zijn. Meestal heeft het arm- of handletsel vergaande gevolgen, omdat de arm en hand nu eenmaal een onmisbare functie vertegenwoordigen bij alledaagse bezigheden, zoals op het werk, in het huishouden, maar ook bij het beoefenen van bepaalde sporten of hobby’s.

Welke schadeposten spelen bij handletsel een rol?

Iemand met arm- of handletsel kan last krijgen van een belangrijk functieverlies, waardoor er bijvoorbeeld minder kan worden gewerkt en verdiend. Ook kan het letsel tot gevolg hebben dat iemand schade lijdt op het gebied van huishoudelijke hulp of op het gebied van zelfwerkzaamheid. Naast ziektekosten vanwege de behandeling van het arm- of handletsel is er natuurlijk ook een aanspraak mogelijk op smartengeld.

Verlies van arbeidsvermogen

Voor nagenoeg alle werkzaamheden heb je een goede functie van beide armen en handen nodig. Letsel aan één of beide armen of handen kan dus tot gevolg hebben dat iemand al of niet gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. Dit heeft vaak tot gevolg dat jouw inkomsten minder worden. Soms moet iemand op zoek naar een passende functie en dient er een omscholings- of re-integratietraject te worden opgestart. Hulp en begeleiding door een arbeidsdeskundige en / of ergotherapeut zijn dan aangewezen. De schade die ontstaat door het inkomstenverlies, wordt in de letselschadepraktijk verlies van verdienvermogen genoemd. De aansprakelijke partij dient dit verlies te compenseren.

Huishoudelijke hulp en verlies zelfwerkzaamheid

Bij het verlies van jouw arm- of handfunctie zal je tegen beperkingen aanlopen bij allerhanden – het woord zegt het al – klusjes in het huishouden of in, aan of rondom de woning. Als er door het ongevalsletsel hulp moet worden ingeschakeld van derden, dienen de kosten daarvan te worden vergoed door de aansprakelijke partij. Wij helpen je graag met het inventariseren van de gevolgen en het vaststellen van de ontstane schade op dit gebied.

Smartengeld

Omdat het arm- of handletsel grote gevolgen heeft in het dagelijkse leven, zijn de smartengeldbedragen bij handletsel relatief hoog. De vergoedingen die door rechters in Nederland zijn toegewezen variëren van enkele duizenden euro’s tot wel € 60.000,00 bij bijvoorbeeld het verlies van een hele arm of hand. Bij Justiz Letselschade hebben wij al heel wat expertise opgebouwd bij het vaststellen van letselschade door arm- en handletsel.

Jouw letselschade direct melden?

Binnen 1 werkdag, maar meestal al binnen enkele werkuren, spreek jij een advocaat of jurist uit jouw regio.

  Type letsel

  Vestiging

  Letselschade opgelopen?

  Wij bieden je gratis hulp, want jouw letsel is onze zorg.