Alles over bijzondere soorten letselschade

Overlijdensschade

In artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek wordt geregeld dat nabestaanden een schadevergoeding kunnen ontvangen als een familielid (bijvoorbeeld een ouder of echtgenoot) is overleden door een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is. De schade die de aansprakelijke partij in geval van overlijden moet vergoeden, omhelst de schade wegens het derven van levensonderhoud van de nabestaanden en de kosten van een begrafenis of crematie.

Hoogte overlijdensschade

Bij de berekening van de hoogte van de overlijdensschade wordt gekeken naar een aantal aspecten, namelijk:

1. De financiële behoefte van de nabestaanden

Wat de exacte financiële behoefte van de nabestaanden is, laat zich niet eenvoudig vaststellen. De omvang van de behoefte wordt onder andere bepaald door de carrièreontwikkeling van de overledene in de hypothetische situatie dat er geen ongeval was geweest.

 2. De toekomst

Een achtergebleven partner kan weer hertrouwen of een nieuwe relatie aangaan, waardoor de behoefte aan levensonderhoud verminderd of wegvalt. En de kinderen van de overledene bouwen uiteindelijk bij volwassenheid een zelfstandig bestaan op, waardoor de behoefte van levensonderhoud vervalt.

3. Een levensverzekering

Ook het hebben van bijvoorbeeld een levensverzekering kan van invloed zijn op de hoogte van de overlijdensschade. Als er ten gevolge van het overlijden een uitkering door een verzekeraar aan de nabestaanden wordt gedaan, heeft dit namelijk tot gevolg dat de behoefte van die nabestaande vermindert.

Wie hebben recht op overlijdensschade?

In de wet is vastgelegd dat slechts een beperkt aantal mensen recht heeft op schadevergoeding door overlijden. Kort gezegd komt het erop neer, dat in beginsel alleen de partner van de overledene en de kinderen recht hebben op vergoeding van overlijdensschade. Anderen, zoals andere bloed- of aanverwanten, of personen met wie de overledene in gezinsverband woonde, hebben recht op overlijdensschade als de overledene ten tijde van het overlijden in het levensonderhoud van deze personen voorzag.

Affectieschade

Naast vergoeding van de de schade wegens het derven van levensonderhoud en de kosten van de begrafenis of crematie, biedt de Nederlandse wet sinds 1 januari 2019 aan nabestaanden ook de mogelijkheid tot het instellen van een vordering tot vergoeding van immateriële schade (smartengeld) bij overlijden van een dierbare. Dit wordt affectieschade genoemd. Bij overlijden bedraagt de hoogte van de vergoeding wegens affectieschade 15.000,00 tot 20.000,00 euro.

Juridische hulp bij overlijdensschade

Het berekenen van de hoogte van de overlijdensschade kun je het beste beter overlaten aan een ervaren letselschade-expert. De experts van Justiz Letselschade zijn jou hierbij graag behulpzaam. Neem voor een persoonlijk en vrijblijvend advies contact met ons op.

Jouw letselschade direct melden?

Binnen 1 werkdag, maar meestal al binnen enkele werkuren, spreek jij een advocaat of jurist uit jouw regio.

    Type letsel

    Vestiging

    Hulp bij overlijdensschade?

    Wij bieden je gratis hulp, want jouw letsel is onze zorg.