Alles over letselschade

Wat is een beroepsziekte?

Volgens Beroepsziekten.nl is een beroepsziekte een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate (>50%) in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. Voorbeelden van de meest voorkomende beroepsziekten zijn:

  • een burn-out;
  • asbestziekten (mesothelioom en longkanker); en
  • RSI (Repetitive Strain Injury).

Daarnaast zijn: neuskanker door houtstof, kapperseczeem of bakkersastma bekende beroepsziekten.

Regeling Uitkering chroom-6

Ook de problemen die bijvoorbeeld bij sommige medewerkers van Defensie zijn ontstaan door het gebruik van gevaarlijke stoffen als chroom-6 houdende verf vallen hieronder. Het RIVM voert hier momenteel onderzoek naar uit. Het RIVM heeft vastgesteld dat Defensie de zorgplicht als werkgever heeft geschonden. De minister heeft daarom in overleg met de vakbonden een collectieve regeling voor slachtoffers van het werken met chroom-6 houdende verf opgesteld. Dit is de Regeling Uitkering chroom-6. Op basis van die regeling kan aan slachtoffers een uitkering worden gedaan.

Beroepsziekte vaststellen

De meeste beroepsziekten zijn sluimerende of sluipende ziekten. Dit betekent dat deze zich over een langere periode van werkzaamheden ontwikkelen. Daardoor is het vaak lastig om bepaalde symptomen als een beroepsziekte te herkennen.

Rol bedrijfsarts

Wanneer je vermoedt dat jij letselschade hebt opgelopen als gevolg van een beroepsziekte, is het belangrijk om dit te bespreken met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts zal een aantal aspecten van jouw eventuele beroepsziekte systematisch in kaart moeten brengen. Op die manier kan worden nagegaan of de aandoening of ziekte inderdaad een beroepsziekte is.

Werkgever aansprakelijk voor beroepsziekte

Als eenmaal is vastgesteld dat er sprake is van een beroepsziekte, moet worden onderzocht of de werkgever maatregelen had moeten nemen om deze ziekte te voorkomen. Is de werkgever daarin tekort geschoten, dan is hij aansprakelijk voor het ontstaan van de ziekte en de letselschade die daardoor is ontstaan.

Jouw letselschade direct melden?

Binnen 1 werkdag, maar meestal al binnen enkele werkuren, spreek jij een advocaat of jurist uit jouw regio.

    Beroepsziekte opgelopen?

    Wij helpen jou graag gratis, want jouw letsel is onze zorg!