Home » Letselschade » Oorzaken letselschade » Gebrekkig product

Gebrekkig product gehad?

Wij bieden je gratis hulp, want jouw letsel is onze zorg.

Voorbeelden van een gebrekkig product

Een voorbeeld uit onze praktijk is een theeglas dat uit elkaar springt, waardoor één van onze cliënten een glasscherf in het oog kreeg. Ook kennen we het voorbeeld van een gescheurde warm water kruik, een fiets waarvan het frame afbrak of een elektrische fiets met een kapotte rem. Er kunnen ook ongelukken ontstaan met een kapotte waterkoker of snelkookpan, een lekkende wasmachine waardoor elektrocutie gevaar is ontstaan of een stoel waarvan bij normaal gebruik zomaar een poot afbreekt. Ook een medicijn of een medisch hulpmiddel kan gebrekkig zijn. Bij al deze voorbeelden kan er zomaar ernstig letsel ontstaan.

Letselschade door een gebrekkig product: productaansprakelijkheid

Helaas komt het regelmatig voor dat er gebrekkige producten worden verkocht aan consumenten. Wanneer iemand als gevolg van een gebrekkig product letselschade oploopt, is de producent van dit product hiervoor aansprakelijk. Dit is geregeld in artikel 6:185 van het Burgerlijk Wetboek.

Hoe kun je de producent aansprakelijk stellen?

Als je letselschade oploopt door een gebrekkig product, kun je letselschade claimen bij de producent of importeur van het product. Hiervoor moet je wel kunnen aantonen dat het product gebreken vertoonde en dat het niet voldeed aan de eisen die je van het betreffende product mocht verwachten. Ook dien je bij voorkeur nog te beschikken over het aankoopbewijs (factuur of kassabon), zodat duidelijk is waar je het product hebt aangeschaft.

Gebrekkig product gehad?

Wij bieden je gratis hulp, want jouw letsel is onze zorg.

Hoe kun je de producent of importeur van een gebrekkig product achterhalen?

Bij gebrekkige producten kun je drie verschillende partijen aansprakelijk stellen. Namelijk: de leverancier, de importeur en/of de fabrikant van het geleverde product. Helaas is het niet altijd even eenvoudig om de gegevens van de importeur of fabrikant te achterhalen. Dit betekent dat de winkelier van het verkochte product benaderd moet worden met het verzoek om meer informatie.

Hulp bij het verhalen van letselschade door een gebrekkig product

Bij het onderzoeken van de verhaalsmogelijkheden, het opsporen van de producent en het bewijzen van de productaansprakelijkheid komt veel kijken. De letselschade-experts van Justiz hebben hierin de benodigde ervaring opgedaan. Wij helpen u graag bij het verhalen van uw letselschade.