Home » Letselschade » Oorzaken letselschade » Letselschade door een geweldsmisdrijf

Letsel door een geweldsmisdrijf?

Neem vrijblijvend contact op. Wij helpen je altijd verder.

Wil je letselschade door een geweldsmisdrijf claimen?

Wanneer je betrokken bent geweest bij een geweldsmisdrijf is de aansprakelijke partij waarschijnlijk niet verzekerd. De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP) sluiten zogenoemde ‘opzetdelicten’ namelijk van de dekking uit. Dit betekent dat wij je helaas niet zonder meer kosteloos kunnen helpen in dit soort zaken. Bij licht tot middelzwaar letsel adviseren wij je daarom om (al dan niet met hulp van jouw rechtsbijstandverzekeraar) de zaak zelf aan te melden bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Voegen in een strafzaak met hulp van Slachtofferhulp

In sommige gevallen kan je ook terecht bij Slachtofferhulp. Zij kan je eventueel helpen om je te voegen in de strafzaak tegen de dader. Dit betekent dat je tijdens de strafzaak tegen de verdachte dader een verzoek om schadevergoeding kunt indienen. Als de strafrechter de dader veroordeelt, zal de Officier van Justitie de rechter vragen om een schadevergoedingsmaatregel op te leggen. Dit betekent dat de dader naast een opgelegde straf ook wordt veroordeeld om jouw letselschade te vergoeden. Het CJIB zal in dat geval zorgdragen voor de betaling van de schadevergoeding.

Slachtoffer van een ernstige geweldszaak of zedenzaak?

Ben je slachtoffer geworden van een ernstige geweldszaak (denk aan bijvoorbeeld (zware)mishandeling met zeer ernstig letsel, poging doodslag, roofoverval) of een zedenzaak, dan kun je (ongeacht jouw inkomen/vermogen) mogelijk in aanmerking komen voor geheel kosteloze rechtshulp via de Raad voor Rechtsbijstand. Het betreft een bijzondere categorie zaken waarbij door de Raad voor Rechtsbijstand geen eigen bijdrage wordt opgelegd. In dit soort gevallen kunnen wij je in contact brengen met een gespecialiseerd LANGSZ advocaat uit ons netwerk. Neem hiervoor geheel vrijblijvend contact met ons op.

Letsel door geweldsmisdrijf?

Neem vrijblijvend contact op. Wij helpen je altijd verder.