Home » Letselschade » Oorzaken letselschade » Sportongeval

Sportongeval gehad?

Wij bieden je gratis hulp, want jouw letsel is onze zorg.

Kun je een letselschade door een sportongeval verhalen?

Als je letselschade oploopt tijdens het sporten door toedoen van bijvoorbeeld een teamgenoot of een tegenspeler, kun je niet zonder meer aanspraak maken op een schadevergoeding. Bij het sporten geldt namelijk een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Deelnemers aan een sport of spel moeten volgens de Hoge Raad in redelijkheid en tot op zekere hoogte gevaarlijke, ongecoördineerde, verkeerd getimede of ondoordachte handelingen van elkaar kunnen verwachten. Oftewel: door aan het sporten of het spel deel te nemen aanvaard je – tot op zekere hoogte – bepaalde risico’s.

Wanneer is iemand aansprakelijk voor een sportongeval?

Een ander is tijdens het sporten alleen aansprakelijk als hij opzettelijk onsportief gedrag vertoond, waardoor het letsel ontstaat. Het gedrag moet dan buiten de normale lijn van de verwachtingen en risico’s van het sporten of het spel liggen. Dat is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een grove overtreding van de spelregels. In dat geval is er sprake van een onrechtmatige daad van de veroorzaker.

Sportongevallen komen in Nederland steeds vaker voor

Volgens een factsheet van VeiligheidNL liepen sporters in Nederland in 2013 naar schatting 4,5 miljoen sportblessures op, waarvoor in 1,9 miljoen gevallen (42%) medische behandeling gezocht werd. Daarmee vormden sportblessures bijna de helft (47%) van de 4,0 miljoen medisch behandelde ongevalsletsels in Nederland in 2013. Hoewel groot in aantal zijn sportblessures van de ongevalsletsels de minst ernstige: het aantal doden, ziekenhuisopnamen en Spoedeisende Hulp behandelingen is relatief klein ten opzichte van andere oorzaken van letsel als privé- ongevallen, verkeersongevallen en arbeidsongevallen.

Ruim twee derde (69%) van de sportblessures ontstond plotseling. Jonge sporters en mannen liepen de meeste blessures op. Tijdens hardlopen was de kans op een blessure het grootst terwijl veldvoetbal in 2013 verantwoordelijk was voor de meeste sportblessures. Knieblessures kwamen het meeste voor. Sporters met een blessure aan hand of vinger kwamen het vaakst voor behandeling naar een SEH- afdeling.

De kans op een sportblessure in het algemeen is in de periode 2008-2013 met 14 procent gestegen. Vooral in 2012 was de stijging fors. In 2013 is het risico niet verder gestegen. De stijging van het aantal sportblessures zet wel door, echter de groei in de periode 2012-2013 is wel afgenomen ten opzichte van de periode 2011-2012. Met name hardlopen, fitness, veldvoetbal en volleybal zijn verantwoordelijk voor de stijging van het totaal aantal sportblessures. Opvallend is dat de stijging van het aantal veldvoetbalblessures in 2013 ten opzichte van 2012 niet samengaat met een toename van het aantal veldvoetballers en/of het aantal uren dat de sport beoefend wordt. Dit is wel het geval bij hardlopen en fitness.

De ernst van verkeersongevallen verschilt enorm en zo ook het letsel. Iedereen kent het beeld van de traumahelicopter die op de snelweg landt om een zwaargewond slachtoffer naar het ziekenhuis te vervoeren. Maar er is ook letsel van mildere aard. Misschien ben je na een botsing met de schrik vrij gekomen, maar voel je je wel een tijd lang minder veilig op de weg. Betrokken zijn bij een verkeersongeval heeft altijd impact.

Sportongeval gehad?

Wij bieden je gratis hulp, want jouw letsel is onze zorg.

Wie vergoedt de letselschade van een sportongeval?

Als een veroorzaker van een sportongeval aansprakelijk is, is deze hiervoor meestal niet verzekerd. De particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) dekt meestal namelijk geen schade door een sportongeval. Dit betekent dat de verantwoordelijke partij dus zelf de ontstane schade moet vergoeden.

Tegenwoordig zijn veel sporters lid van een sportvereniging, sportbond of sportfederatie. Soms is via deze vereniging een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en / of ongevallenverzekering afgesloten. Denk bijvoorbeeld aan lidmaatschappen via de KNVB, de KNSB, de KNLTB en / of KNHS.

Bewijs voor letselschade door een sportongeval

Als je letselschade hebt opgelopen in een sport- of spelsituatie waarvoor een andere partij verantwoordelijk is, moet je kunnen bewijzen dat je gewond bent geraakt door een situatie die buiten de regels of geest van het spel viel. Meestal zijn hier meerdere getuigenverklaringen en / of bijvoorbeeld foto’s of videobeelden voor nodig. Ook een wedstrijdverslag van een scheidsrechter kan doorslaggevend zijn.

Hulp bij het verhalen van letselschade door een sportongeval

Of iemand daadwerkelijk aansprakelijk is voor jouw letsel als gevolg van een sport- of spelongeval hangt af van de omstandigheden. Daarom is het belangrijk om bij onduidelijkheid over de toedracht een letselschade expert in te schakelen. Zo weet je zeker dat je gedegen en duidelijk advies krijgt over jouw situatie en wat de kans is op een schadevergoeding. Neem vrijblijvend contact met Justiz op en wij leggen je uit wat de mogelijkheden zijn.