Het regelen van een letselschade: stap voor stap naar volledige financiële compensatie voor het slachtoffer

 In Letselschade

Mensen die het slachtoffer worden van een ongeval die door een ander wordt veroorzaakt, hebben recht op volledige compensatie van de financiële gevolgen van het ongeval. Samen met een gespecialiseerde belangenbehartiger, bijvoorbeeld Justiz Letselschade, wordt de letselschade in kaart gebracht en wordt deze geclaimd bij de aansprakelijke verzekeraar. Hoe gaat de letselschaderegeling in z’n werk? Dat leggen we in dit artikel aan je uit.

Na het ongeval

Tijdens de eerste fase na het ongeval ligt de nadruk op het herstel van het slachtoffer. Er vinden medische behandelingen plaats en mogelijk een revalidatietraject. In overleg met de letselschadejurist worden de noodzakelijke voorzieningen geregeld om ervoor te zorgen dat de thuissituatie kan blijven functioneren. Je kan daarbij denken aan huishoudelijke hulp of een maaltijdenvoorziening. Voor de eerste financiële schade, zoals medische kosten, wordt er bij de aansprakelijke verzekeraar een voorschot op de schadevergoeding aangevraagd.

Het inventariseren van de schade

Vaak is het slachtoffer na een ongeval tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt. Dat leidt tot verlies van inkomsten en een nieuw arbeidsperspectief. De belangenbehartiger schakelt deskundige hulp in, zoals een arbeidsdeskundige, om in kaart te brengen welke functies het slachtoffer nog wel kan verrichten en welk inkomen daarbij hoort. Zo wordt ook het verlies van verdienvermogen vastgesteld. Daarnaast worden ook andere schadeposten, zoals verlies van zelfwerkzaamheid en pensioenschade, berekend en opgenomen in een schadestaat. Mogelijk wordt de verzekeraar om een aanvullend voorschot verzocht, om financiële problemen van het slachtoffer te voorkomen.

De medische eindtoestand

Als het slachtoffer weer volledig is hersteld, of als er medisch gezien geen verdere vooruitgang meer te verwachten is, kan de letselschaderegeling worden afgerond. We spreken dan van een medische eindtoestand. Namens het slachtoffer onderhandelt de letselschade-expert van Justiz Letselschade met de aansprakelijke verzekeraar over de totale schadevergoeding die betaald moet worden. Het is belangrijk dat alle schadeposten volledig worden vergoed, om ervoor te zorgen dat het slachtoffer ook op de langere termijn voldoende financiële draagkracht heeft.

De eindregeling

In afstemming met het slachtoffer wordt er overeenstemming bereikt over een eindregeling. In een vaststellingsovereenkomst wordt vastgelegd welk bedrag de verzekeraar aan het slachtoffer zal betalen. Kort nadat het slachtoffer onder die overeenkomst zijn of haar handtekening heeft gezet, wordt het bedrag, met aftrek van de al ontvangen voorschotten, op de bankrekening van het slachtoffer overgemaakt. De verzekeraar betaalt ook de kosten die door Justiz Letselschade zijn gemaakt.

Hulp bij het verhalen van letselschade

Het verhalen van letselschade is een vak apart. Er is gedegen kennis bij nodig van schade, sociale voorzieningen, verzekeringen en pensioenen en bovendien dient een letselschade-expert te beschikken over communicatieve vaardigheden en onderhandelingsvaardigheden. Bij Justiz Letselschade ben je voor goede begeleiding aan het juiste adres.

Informatie en advies

Wil je meer informatie of advies over jouw letselschadezaak? Neem dan vrijblijvend contact op met ons.

Recent Posts
Letselschade keurmerkLetselschade in supermarkt