Alles over Justiz

Hoge klanttevredenheid

Omdat wij de kwaliteit van onze dienstverlening steeds willen blijven verbeteren, laten wij onze klanttevredenheid voortdurend door Klantenvertellen.nl onderzoeken. De gemiddelde beoordeling van onze cliënten (uitgedrukt) in een rapportcijfer komt uit op een 9,7!

SVI-verzekeraar bood te weinig

Eén van onze cliënten uit een dorp in de Randstad meldde zich in 2018 bij ons, nadat haar eigen SVI-verzekeraar haar eind 2017 had aangeboden om haar letselschade met een slotbetaling van € 8.000,00 te regelen. Daarmee zou haar schade voor € 9.500,00 worden afgewikkeld. Er was echter sprake van blijvend orthopedisch letsel, waarbij de ernst van dit letsel nog niet door middel van een medische expertise was in kaart gebracht. In samenspraak met onze medisch adviseur werd alsnog een medische expertise verricht. Ondertussen regelden wij voorschotten voor deze mevrouw. Na de medische expertise kon de zaak van deze cliënt door onze tussenkomst worden geregeld met een slotbetaling van maar liefst € 103.000,00, hetgeen een totale schadevergoeding betekende van € 110.000,00.

 

Kort maar krachtig

Dat een zaak niet heel complex hoeft te zijn en toch in aanmerking komt voor juridische bijstand blijkt wel uit de zaak van de heer R. uit Rotterdam. De heer R. heeft in 2018 een verkeersongeval meegemaakt waarbij hij letsel opliep aan onder meer zijn nek. De klachten waren vervelend en pijnlijk, maar hij kon gelukkig blijven werken en ook zijn grootste hobby (wielrennen) kon hij na enkele maanden weer volledig uitoefenen.

De heer R. wist dat hij op kosten van de aansprakelijke verzekeraar juridische hulp in mocht schakelen. Hij dacht echter dat dit niet nodig zou zijn, omdat zijn klachten maar tijdelijk van aard waren geweest. Na zijn herstel deed de aansprakelijke verzekeraar een voorstel om de zaak af te ronden. De verzekeraar wilde 2500 euro betalen en met dat bedrag zou R. meer dan tevreden moeten zijn. Op advies van een oud-cliënt van Justiz besloot R. toch contact met ons op te nemen en nog geen twee maanden later kreeg hij 3750 euro op zijn rekening bijgeschreven.

Wij behandelen niet alleen complexe zaken. Ook slachtoffers met licht of matig letsel hebben recht op bijstand en hebben absoluut baat bij professionele begeleiding. De heer R. zal dit zeker beamen!

 

Gemiste diagnose

Soms komen we in contact met een cliënt waarvan we weten dat hij of zij niet meer lang te leven heeft. Dat is uiteraard voor deze persoon en de naaste omgeving een zeer ingrijpende situatie. Ook op de juristen van Justiz heeft dit een behoorlijk effect. Wij zijn immers (naast professionele belangenbehartigers) ook maar gewoon mensen met familie en vrienden.

Wij hebben enige tijd geleden een cliënt in het westen van het land bijgestaan die door een niet goed gestelde diagnose (sneller) is komen te overlijden. De wetenschap dat een juiste en adequate behandeling heel veel leed kan kunnen voorkomen, was hierbij extra schrijnend.

Wij hebben cliënt en (na diens overlijden) de naaste familie geholpen bij het vaststellen van de omvang van de fout en de hierdoor geleden schade. Door de soms starre houding van ziekenhuizen en verzekeraars kan dit een traject zijn waarbij veel emoties komen kijken. De familie vond het fijn dat wij niet alleen hebben geholpen bij het verkrijgen van een zo goed mogelijke compensatie, maar heeft ook veel baat gehad bij de korte communicatielijnen, de juiste uitleg en steun bij moeilijke gesprekken en momenten.

 

Second opinion

Het komt met enige regelmaat voor dat mensen ons verzoeken de behandeling van hun zaak over te nemen van hun huidige advocaat, expert of rechtsbijstandverzekeraar. Soms krijgen we dan dossiers in handen die echt ‘gerepareerd’ moeten worden.

Zo ook bij het dossier van een inmiddels jonge vrouw die als jong meisje betrokken was geraakt bij een zeer zwaar verkeersongeval met hersenletsel. Haar dossier werd al meer dan 10 jaar begeleid door een niet gespecialiseerde advocaat uit haar buurt. De communicatie met haar belangenhartiger verliep niet zonder horten of stoten, maar omdat de advocaat al zo lang bij de zaak was betrokken kreeg hij het voordeel van de twijfel. Vlak voor de regeling van de zaak raakte het vertrouwen in de advocaat echter op en werd ons gevraagd het dossier eens grondig en kritisch te bekijken.

Wij hebben dit uiteraard gedaan en kwamen tot de conclusie dat de jonge vrouw met de voorgestelde regeling waarschijnlijk meerdere 100.000 euro’s te weinig zou gaan krijgen. Na diverse interventies en lange gesprekken met de verzekeraar is de zaak uiteindelijk geschikt voor een totaalbedrag van bijna 950.000 euro. Dit was meer dan het dubbele dan het bedrag waarvoor de advocaat van de vrouw de zaak wilde gaan afronden. De keuze voor de overstap naar Justiz heeft er letterlijk voor gezorgd dat de jonge vrouw zich de rest van haar leven geen financiële zorgen meer hoeft te maken. En daar zijn wij Justiz best wel trots op!

Uitgaansgelegenheid

In een uitgaansgelegenheid te Amsterdam is onze cliënt in de nieuwsjaarsnacht op een feest van een trap in de discotheek gegleden. Hij gaf aan dat de trap nat was van de drankjes waardoor de val mogelijk ontstond. Hij wist dit niet meer helemaal zeker.

Tijdens zijn val greep hij zich vast aan een gaashek dat zich naast de trap bevond. Dit was echter zo scherp, dat onze cliënt hierbij de helft van zijn ringvinger en het topje van de wijsvinger van zijn hand is kwijtgeraakt.

Nadat wij in overleg met onze cliënt getuigenverklaringen verzameld hebben en foto’s en videobeelden van de situatie ter plaatse, is de aansprakelijkstelling verstuurd.

De aansprakelijkheid werd afgewezen door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Na ons bezwaar hiertegen stuurde de verzekeraar de zaak door naar een advocatenkantoor. Deze wees opnieuw aansprakelijkheid af met onder meer getuigenverklaringen waarin onze cliënt dronkenschap werd verweten. Na nog een briefwisseling werd aansprakelijkheid voor de derde keer afgewezen.

Daarna hebben wij het advocatenkantoor van de verzekeraar nog een keer alle feiten aangegeven. En ook gewezen op rechtspraak over gelijke situaties in het voordeel van onze cliënt. Verder gaven wij aan onze cliënt voornemens was om een gerechtelijke procedure te starten. Daarbij hebben wij ook aangegeven om welk schadebedrag het ging.

Uiteindelijk wilde het advocatenkantoor daarna toch over de schade praten. In de gesprekken daarna is het tot een regeling van de letselschade gekomen, waarbij nagenoeg de volledige schade van onze cliënt betaald is.

Auto showroom

Onze cliënte liep in een showroom waar auto’s verkocht werden. Het was een showroom met grote ruiten van plafond tot aan de grond.

Zij had een keuze voor een mooie nieuwe auto gemaakt en wilde vanuit de showroom naar haar eigen auto buiten lopen om papieren te halen.

Hierbij was zij in de veronderstelling door een open deur te lopen, maar bleek het een glaswand te zijn. Door de klap brak de ruit en liep onze cliënte ernstige wonden in vooral haar gezicht op.

Wij hebben het autobedrijf aansprakelijk gesteld namens haar, onder andere omdat er geen sprake was van veiligheidsglas. Het autobedrijf zond het door naar haar aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze heeft een onderzoek ter plaatse laten verrichten. Op grond daarvan wilde de verzekeraar aansprakelijkheid erkennen, maar vond zij dat 50% van de schade voor eigen rekening van onze cliënte moest blijven, omdat er volgens haar duidelijk sprake was van een raam en niet van een in- of uitgang.

De verzekeraar stelde tegelijkertijd voor om de letselschadezaak direct af te sluiten tegen een betaling van € 10.000,00.

Met onze cliënte is besproken dat dit geen goede optie was. Zij zat nog middenin het herstel en de schade zou zelfs als 50% voor haar eigen rekening zou blijven veel hoger uitpakken.

Na veel discussie met het door de verzekeraar ingeschakelde advocatenkantoor is uiteindelijk slechts 10% van de schade van onze cliënte voor haar eigen rekening gebleven en in totaal € 140.000,00 aan haar betaald.

Verkeersongeval

In Amsterdam reed onze cliënte in een auto. Zij werd hierbij aangereden door een auto die haar geen voorrang gaf. Onze cliënte kwam van rechts.

Zij meldde haar zaak bij ons, omdat de verzekeraar van de wederpartij geen aansprakelijkheid erkende.

Wij hebben de verzekeraar daarop aangeschreven waarna ook naar ons toe aansprakelijkheid werd afgewezen.

Er is geen politie ter plaatse geweest en er waren geen getuigen van het ongeval.

Na het verzamelen van foto’s van direct na ongeval, schade van de voertuigen, beeldmateriaal van de kruising ter plaatse en de exacte verklaring van de wederpartij blijkt dat de wederpartij de situatie aantoonbaar verkeerd beschreven had. Dit was met de foto’s van de schade, van direct na het ongeval en het beeldmateriaal te weerleggen.

Hierop heeft de verzekeraar alsnog aansprakelijkheid erkend en de volledige letselschade van onze cliënte vergoed.

Jouw letselschade direct melden?

Binnen 1 werkdag, maar meestal al binnen enkele werkuren, spreek jij een advocaat of jurist uit jouw regio.

    Type letsel

    Vestiging

    Letselschade opgelopen?

    Wij bieden je gratis hulp, want jouw letsel is onze zorg.