Alles over Justiz

Hoge klanttevredenheid

Omdat wij de kwaliteit van onze dienstverlening steeds willen blijven verbeteren, laten wij onze klanttevredenheid voortdurend door Klantenvertellen.nl onderzoeken. De gemiddelde beoordeling van onze cliënten (uitgedrukt) in een rapportcijfer komt uit op een 9,7!

SVI-verzekeraar bood te weinig

Eén van onze cliënten uit een dorp in de Randstad meldde zich in 2018 bij ons, nadat haar eigen SVI-verzekeraar haar eind 2017 had aangeboden om haar letselschade met een slotbetaling van € 8.000,00 te regelen. Daarmee zou haar schade voor € 9.500,00 worden afgewikkeld. Er was echter sprake van blijvend orthopedisch letsel, waarbij de ernst van dit letsel nog niet door middel van een medische expertise was in kaart gebracht. In samenspraak met onze medisch adviseur werd alsnog een medische expertise verricht. Ondertussen regelden wij voorschotten voor deze mevrouw. Na de medische expertise kon de zaak van deze cliënt door onze tussenkomst worden geregeld met een slotbetaling van maar liefst € 103.000,00, hetgeen een totale schadevergoeding betekende van € 110.000,00.

 

Kort maar krachtig

Dat een zaak niet heel complex hoeft te zijn en toch in aanmerking komt voor juridische bijstand blijkt wel uit de zaak van de heer R. uit Rotterdam. De heer R. heeft in 2018 een verkeersongeval meegemaakt waarbij hij letsel opliep aan onder meer zijn nek. De klachten waren vervelend en pijnlijk, maar hij kon gelukkig blijven werken en ook zijn grootste hobby (wielrennen) kon hij na enkele maanden weer volledig uitoefenen.

De heer R. wist dat hij op kosten van de aansprakelijke verzekeraar juridische hulp in mocht schakelen. Hij dacht echter dat dit niet nodig zou zijn, omdat zijn klachten maar tijdelijk van aard waren geweest. Na zijn herstel deed de aansprakelijke verzekeraar een voorstel om de zaak af te ronden. De verzekeraar wilde 2500 euro betalen en met dat bedrag zou R. meer dan tevreden moeten zijn. Op advies van een oud-cliënt van Justiz besloot R. toch contact met ons op te nemen en nog geen twee maanden later kreeg hij 3750 euro op zijn rekening bijgeschreven.

Wij behandelen niet alleen complexe zaken. Ook slachtoffers met licht of matig letsel hebben recht op bijstand en hebben absoluut baat bij professionele begeleiding. De heer R. zal dit zeker beamen!

 

Gemiste diagnose

Soms komen we in contact met een cliënt waarvan we weten dat hij of zij niet meer lang te leven heeft. Dat is uiteraard voor deze persoon en de naaste omgeving een zeer ingrijpende situatie. Ook op de juristen van Justiz heeft dit een behoorlijk effect. Wij zijn immers (naast professionele belangenbehartigers) ook maar gewoon mensen met familie en vrienden.

Wij hebben enige tijd geleden een cliënt in het westen van het land bijgestaan die door een niet goed gestelde diagnose (sneller) is komen te overlijden. De wetenschap dat een juiste en adequate behandeling heel veel leed kan kunnen voorkomen, was hierbij extra schrijnend.

Wij hebben cliënt en (na diens overlijden) de naaste familie geholpen bij het vaststellen van de omvang van de fout en de hierdoor geleden schade. Door de soms starre houding van ziekenhuizen en verzekeraars kan dit een traject zijn waarbij veel emoties komen kijken. De familie vond het fijn dat wij niet alleen hebben geholpen bij het verkrijgen van een zo goed mogelijke compensatie, maar heeft ook veel baat gehad bij de korte communicatielijnen, de juiste uitleg en steun bij moeilijke gesprekken en momenten.

 

Second opinion

Het komt met enige regelmaat voor dat mensen ons verzoeken de behandeling van hun zaak over te nemen van hun huidige advocaat, expert of rechtsbijstandverzekeraar. Soms krijgen we dan dossiers in handen die echt ‘gerepareerd’ moeten worden.

Zo ook bij het dossier van een inmiddels jonge vrouw die als jong meisje betrokken was geraakt bij een zeer zwaar verkeersongeval met hersenletsel. Haar dossier werd al meer dan 10 jaar begeleid door een niet gespecialiseerde advocaat uit haar buurt. De communicatie met haar belangenhartiger verliep niet zonder horten of stoten, maar omdat de advocaat al zo lang bij de zaak was betrokken kreeg hij het voordeel van de twijfel. Vlak voor de regeling van de zaak raakte het vertrouwen in de advocaat echter op en werd ons gevraagd het dossier eens grondig en kritisch te bekijken.

Wij hebben dit uiteraard gedaan en kwamen tot de conclusie dat de jonge vrouw met de voorgestelde regeling waarschijnlijk meerdere 100.000 euro’s te weinig zou gaan krijgen. Na diverse interventies en lange gesprekken met de verzekeraar is de zaak uiteindelijk geschikt voor een totaalbedrag van bijna 950.000 euro. Dit was meer dan het dubbele dan het bedrag waarvoor de advocaat van de vrouw de zaak wilde gaan afronden. De keuze voor de overstap naar Justiz heeft er letterlijk voor gezorgd dat de jonge vrouw zich de rest van haar leven geen financiële zorgen meer hoeft te maken. En daar zijn wij Justiz best wel trots op!

Jouw letselschade direct melden?

Binnen 1 werkdag, maar meestal al binnen enkele werkuren, spreek jij een advocaat of jurist uit jouw regio.

    Type letsel

    Vestiging

    Letselschade opgelopen?

    Wij bieden je gratis hulp, want jouw letsel is onze zorg.