Pech moet altijd weg?!

 In Verzekering

Een groep jongens en meisjes baant zich een weg door een bos. Ze zijn van plan om een hut te bouwen daar waar de begroeiing het dichtst is. Merel loopt achter Sem. Zij ziet niet precies wat voor haar gebeurt aangezien haar ogen gericht zijn op de rug van Sem. Zij ziet dan ook niet dat Sem een tak wegduwt die over het pad hangt. Zodra Sem de tak loslaat zwiept de tak recht in haar gezicht en raakt haar oog. Het netvlies is onherstelbaar beschadigd en Merel lijdt forse schade.

De ouders van Sem melden vol van berouw het ongeval bij hun verzekeraar. Die schrijft echter dat men niet bereid is de schade van Merel te vergoeden. De ouders van Sem en Merel zijn woedend en vragen zich af waarvoor een aansprakelijkheidsverzekering dan wel dient…

Wij merken dat cliënten vaak niet precies weten wanneer een aansprakelijkheidsverzekeraar moet opkomen voor (letsel)schade. Men denkt vaak onterecht dat geleden schade altijd wordt gecompenseerd wanneer die schade is toegebracht door een ander. ‘Ach, je bent toch verzekerd, dus het komt wel goed’.. is een kreet die iedereen wel eens heeft gehoord of misschien heeft uitgesproken.

Helaas is dit een wijdverbreide misvatting. Er zijn namelijk tal van situaties waarin een aansprakelijkheidsverzekeraar helemaal niet hoeft uit te keren. Dit is bijvoorbeeld het geval in de bovenbeschreven zaak van de ‘zwiepende tak’. De gedraging van Sem heeft weliswaar schade veroorzaakt, maar zijn gedraging was niet onzorgvuldig genoeg om als onrechtmatig te kunnen worden betiteld. Althans dat was de mening van de hoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad, in een vrijwel identieke zaak.

Recht is geen keuze tussen zwart en wit, maar een wegwijzer in een breed scala van grijstinten. De ene zwiepende tak is de andere niet. Voor iedere zaak waar een verzekeraar terecht een claim afwijst, is er een andere zaak waarin het standpunt van de verzekeraar met succes kan worden aangevochten. Omdat de juristen van Justiz begrijpen dat het niet ieders hobby is om de wet te bestuderen en de discussie met een verzekeraar aan te gaan, helpen wij u graag verder en onderzoeken wij samen met u uw juridische mogelijkheden.

Recent Posts
voetballer-met-pijnOverleg-collegas