Alles over schadevergoeding

Zorgverzekering

In Nederland is iedereen verplicht verzekerd tegen zorgkosten. Deze basisverzekering geeft recht op vergoeding van medische kosten, zoals die van medicijnen en hulpmiddelen, een bezoek aan huisarts en medisch specialist, opname in een ziekenhuis en revalidatiecentrum.

Wettelijk eigen risico / vrijwillig eigen risico

Wanneer je letselschade hebt opgelopen en bent opgenomen in een ziekenhuis of behandeld moet worden door een specialist, zal de zorgverzekeraar het wettelijke eigen risico bij jou in rekening brengen. Als je kunt aantonen dat je dit wettelijke eigen risico niet zou hebben betaald als er geen ongeval zou zijn ontstaan in het betreffende kalenderjaar zijn deze kosten verhaalbaar. De aansprakelijke partij zal het door jouw zorgverzekeraar ingehouden eigen risico in dat geval aan je moeten vergoeden. Hetzelfde geldt voor het eventuele vrijwillige eigen risico dat je bij jouw zorgverzekeraar hebt.

Aanvullende verzekering

Naast de basisverzekering zijn veel mensen bij hun zorgverzekeraar ook aanvullend verzekerd. In de polis staat vermeld welke zorg dan nog meer wordt vergoed. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor fysiotherapie of alternatieve behandelingen.

Vergoeding vervoerskosten op grond van de zorgverzekering

Wanneer je letselschade hebt opgelopen en hiervoor behandeld moet worden in het ziekenhuis, kun je in bepaalde gevallen van jouw zorgverzekering een vergoeding voor vervoerskosten of een vervoersvoorziening krijgen. Hiervoor moet je vaak wel een eigen bijdrage betalen.

Verzorging en verpleging thuis

Ook als je vanwege letselschade verpleeghulp nodig hebt, kun je van jouw zorgverzekeraar een vergoeding in natura krijgen. Meestal heeft jouw zorgverzekeraar hiervoor een contract afgesloten met een specifieke zorgaanbieder. In sommige gevallen kom je in aanmerking voor een PGB (persoonsgebonden budget). Neem contact op met jouw zorgverzekeraar om te weten waar je recht op hebt.

Hulp bij verhalen medische kosten door Justiz Letselschade

Wanneer je medische kosten maakt na een ongeval die niet of niet volledig door jouw zorgverzekering worden vergoed, is er sprake van letselschade. De juristen van Justiz Letselschade helpen je graag met verhalen van deze schade.

Jouw letselschade direct melden?

Binnen 1 werkdag, maar meestal al binnen enkele werkuren, spreek jij een advocaat of jurist uit jouw regio.

    Type letsel

    Vestiging

    Heb je advies nodig?

    Wij bieden je gratis hulp, want jouw letsel is onze zorg.