Alles over schadevergoeding

Smartengeld

Het woordenboek formuleert het als volgt: “Smartengeld is vergoeding van niet in geld uit te drukken schade”.

Als je letselschade hebt opgelopen, heb je recht op vergoeding van de geleden immateriële schade. Dit wordt uitgedrukt in een smartengeldvergoeding. Voor het leed wat is ontstaan door het ongeval, kun je natuurlijk geen rekening sturen aan de aansprakelijke partij. Daarom wordt dit de immateriële schade genoemd. Voor de immateriële schade – dat is de schade wegens pijn, verdriet en het verlies van levensvreugde – kun je aanspraak maken op smartengeld. ‘Smart’ is een oudhollands woord voor ‘verdriet’. Met het smartengeld moet dus het aangedane verdriet worden gecompenseerd.

Hoe wordt het smartengeld vastgesteld?

Het smartengeld laat zich niet eenvoudig begroten. Er worden in de wet namelijk geen vaste bedragen genoemd. Artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat je een ‘billijke’ vergoeding moet krijgen. Billijk betekent: eerlijk en redelijk. Je hebt dus recht op een eerlijke en redelijke vergoeding.

Om te bepalen wat in jouw geval een billijke smartengeld-vergoeding is, wordt van geval tot geval gekeken naar wat rechters in min of meer gelijkwaardige gevallen aan smartengeld hebben toegekend. Dit is dus nooit één op één te vergelijken.

In de rechtspraak (jurisprudentie) wordt bij elke zaak rekening gehouden met een aantal aspecten om het smartengeld te begroten. Rechters houden bij het begroten van smartengeld bijvoorbeeld rekening met:

 • de omstandigheden waaronder het ongeval gebeurde;
 • de ernst en omvang van het letsel;
 • de duur van de ziekenhuisopname;
 • de duur en mate van arbeidsongeschiktheid;
 • de ontnomen kansen (bijvoorbeeld op een carrière of op het verwezenlijken van bepaalde levensdoelen);
 • de mate van blijvende invaliditeit (dit wordt meestal in een percentage uitgedrukt);
 • de mate waarin het letsel ervoor heeft gezorgd dat je jouw vrije tijd niet meer kunt besteden aan de dingen die je gewend was (denk aan: vakanties, hobby’s, sport of andere liefhebberijen).

Je begrijpt: hoe ernstiger het letsel; des te hoger is het smartengeld. In Nederland worden voor het smartengeld tamelijk lage bedragen toegekend. Het wordt soms ervaren als ‘slechts een pleister op de wond’. Bedragen zoals die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten worden uitgekeerd, zul je hier niet tegenkomen. Wel is in de jurisprudentie de laatste jaren een tendens waar te nemen dat rechters wat hogere vergoedingen toekennen. Zij doen dit omdat het smartengeld in vergelijking tot de ons omringende landen zoals Engeland, België en Duitsland te laag ligt.

Smartengeld in de volksmond

In de volksmond wordt met smartengeld soms ook wel de gehele vergoeding bedoeld die wordt toegekend voor letselschade door een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is. Denk aan een bedrijfsongeval, een verkeersongeval of een medische fout. Juridisch gezien is dit echter niet correct. Het smartengeld is namelijk een aparte schadepost die alleen bedoeld is voor de ontstane immateriële schade. Dat is dus de schade die eigenlijk niet in geld kan worden uitgedrukt. Het is een geldelijke compensatie als vergoeding voor het aangedane verdriet. Naast het smartengeld bestaan er verschillende materiële schadeposten. Denk bijvoorbeeld aan schadeposten wegens ziektekosten, huishoudelijke hulp, verlies van verdienvermogen en verlies van vermogen tot zelfwerkzaamheid.

Wanneer er in jouw geval sprake is van lichamelijk of psychisch letsel door toedoen van een ander, dan is het goed denkbaar dat jij in aanmerking komt voor een smartengeld uitkering. Het is dan wel noodzakelijk dat jij kunt aantonen dat een derde aansprakelijk is voor jouw schade, alvorens je recht hebt op smartengeld. Onze letselschade-experts zorgen voor de juiste begeleiding en afhandeling van dit traject.

Procedure smartengeld berekenen

Als jij wilt weten of je recht hebt op smartengeld en zo ja, op welk bedrag jij kunt rekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen je dan gericht verder adviseren.

Wanneer jij jouw schade bij ons meldt, zal een ervaren letselschade advocaat of letselschade expert snel contact met jou opnemen. Na de intake zal worden bekeken of er een partij aansprakelijk gesteld kan worden, waarna wij contact opnemen met de aansprakelijke verzekeraar. Daarna wordt medische informatie verzameld om de ernst van jouw letsel te beoordelen. Aan de hand van deze informatie wordt gezocht naar uitspraken van rechters die min of meer met jouw situatie in overeenstemming zijn. Op die manier wordt bepaald wat een billijke vergoeding is voor jouw immateriële schade. Wij zullen vervolgens namens jou met de verzekeraar in onderhandeling treden en in overleg met jou een akkoord trachten te bereiken over de een eerlijke en rechtvaardige smartengeldvergoeding die past bij de aard, ernst en omvang van het door jou opgelopen letsel.

Jouw letselschade direct melden?

Binnen 1 werkdag, maar meestal al binnen enkele werkuren, spreek jij een advocaat of jurist uit jouw regio.

  Type letsel

  Vestiging

  Letselschade opgelopen?

  Wij bieden je gratis hulp, want jouw letsel is onze zorg.