Alles over schadevergoeding

Toekomstschade

Wanneer je na een ongeval letselschade lijdt, heb je recht op een vergoeding van al jouw kosten. De tegenpartij moet jou zo veel mogelijk terugbrengen in de staat die je had voordat jou het ongeval overkwam.

Voor sommige schadeposten is gemakkelijk uit te rekenen op welke vergoeding je recht hebt. Dat geldt bijvoorbeeld voor medische kosten en de reparatiekosten van een gesneuvelde bril of kapotte fiets. Maar hoe zit het met de vaak nog onbekende schade die je in de toekomst zult lijden als gevolg van het ongeval? Op grond van artikel 6:105 van het Burgerlijk Wetboek moet ook deze schade door de aansprakelijke partij vergoed worden. Daarbij moet een zo goed mogelijke inschatting van alle goede en kwade kansen worden gemaakt.

Toekomstige schadeposten

Schadeposten die moeten worden berekend of geschat om de toekomstschade te bepalen zijn bijvoorbeeld:

 Looptijd van de toekomstige schadeposten

Het is vaak lastig om te voorspellen hoe lang een bepaalde schadepost in de toekomst zal doorlopen. Niemand – ook de rechter niet – kan immers met zekerheid voorspellen hoe de toekomst zal verlopen? Daarom moet er worden uitgegaan van redelijke (gemiddelde) verwachtingen.

Goede en kwade kansen

Meestal zijn er bij het begroten van de toekomstschade goede en kwade kansen voor zowel het slachtoffer als de aansprakelijke partij. Soms is er bijvoorbeeld de slechte kans dat iemand in de toekomst nogmaals een operatie moet ondergaan. Of soms heeft iemand als gevolg van zijn letsel een minder goede positie op de arbeidsmarkt. Dit zijn allemaal factoren die kunnen maken dat de toekomstige schade op een hoger of lager bedrag moet worden begroot.

Levensverwachting

Bij het afwikkelen van een toekomstschade wordt ook altijd rekening gehouden met de statistische sterftekansen. Door een sterftekansberekening op de verschillende schadeposten los te laten, wordt bepaald op welk bedrag aan toekomstige schade je recht hebt.

Vergoeding van toekomstige schade

De schadevergoeding die je uiteindelijk ontvangt is altijd een nettobedrag. Dit betekent dat de vergoeding niet fiscaal belast wordt. Om te voorkomen dat je over toekomstige schade inkomstenbelasting moet betalen, wordt bij de afwikkeling een belastinggarantie verstrekt door de verzekeraar.

Belastinggarantie

Een belastinggarantie is een officiële verklaring waarin verzekeraar u garandeert dat u over de ontvangen schadevergoeding geen inkomstenbelasting in Box 1 hoeft te betalen. U moet zich dan wel houden aan bepaalde spelregels. Bijvoorbeeld dat u de ontvangen schadebedragen niet opgeeft als inkomsten en dat u meteen contact met de verzekeraar opneemt als de belastinginspecteur vragen stelt over de herkomst van het bedrag.

Belastingschade

De ontvangen schadevergoeding telt wel mee bij uw aangifte voor de vermogensbelasting in Box 3. De belasting die in Box 3 moet worden betaald wordt als belastingschade berekend en meegenomen in de berekening van de toekomstschade.

Wettelijke rente / rekenrente

Over het bedrag dat de tegenpartij aan jou betaalt ter vergoeding van de al geleden schade heb je recht op vergoeding van de wettelijke rente. Bij het berekenen van de toekomstschade is dit andersom. Je mag namelijk niet verdienen op het schadebedrag dat je uiteindelijk ontvangt. Daarom wordt de rente die je hierover zou kunnen ontvangen van de schadevergoeding afgetrokken. Er wordt bij de berekening van jouw toekomstige schade daarom gewerkt met een zogenaamde rekenrente.

Jouw letselschade direct melden?

Binnen 1 werkdag, maar meestal al binnen enkele werkuren, spreek jij een advocaat of jurist uit jouw regio.

    Type letsel

    Vestiging

    Letselschade opgelopen?

    Wij bieden je gratis hulp, want jouw letsel is onze zorg.