Alles over schadevergoeding

Schadevergoeding berekenen

Pas als het medisch traject en het re-integratietraject zijn afgerond, kan jouw schade worden geregeld. De termijn waarbinnen jouw letselschade definitief geregeld kan worden, is dus sterk afhankelijk van de voortgang van jouw herstel en de re-integratie in verband met jouw werk. ​

Schadestaat

Uiteraard geldt dat er gedurende dit proces alvast een voorlopige inventarisatie van jouw schade wordt gemaakt. Hiervoor wordt een overzicht bijgehouden met al uw kosten en extra uitgaven of de gederfde inkomsten als gevolg van het ongeval. Dit overzicht wordt ook wel een schadestaat genoemd. De schadestaat moet steeds met bewijsstukken worden onderbouwd.

In sommige gevallen moet jouw letselschade door een rekenkundige worden vastgesteld. Dat is nodig als er sprake is van toekomstschade.

Berekeningsmethoden

Wanneer er sprake is van een letselschade waarvan je snel hersteld, zal het niet moeilijk zijn om jouw letselschade te berekenen. Aan de hand van de door jou aan te leveren facturen (bijvoorbeeld voor medische kosten) en aan de hand van de richtlijnen van De Letselschade Raad, kan redelijk eenvoudig worden vastgesteld waar je recht op hebt. Het blijft echter altijd maatwerk.

Hoe langer jouw herstel duurt, hoe complexer het meestal wordt om jouw letselschade te kunnen te berekenen. Soms moet er bijvoorbeeld ook rekening worden gehouden met onzekerheden of bepaalde veranderingen in de toekomst. Of er moet onderzocht worden of er bijvoorbeeld sprake is van pensioenschade of belastingschade. Voor dit soort gevallen dient er vaak heel wat financiële informatie te worden verzameld. Te denken valt bijvoorbeeld aan jaaropgaven van voor en na het ongeval, verklaringen van een werkgever, pensioenoverzichten enzovoorts.

Zodra al deze gegevens zijn verzameld, dienen de uitgangspunten voor een schadeberekening te worden bepaald. Daarbij wordt soms gediscussieerd over zaken als de te hanteren rente, inflatie, sterftekansen en over de looptijd van de schade (in de toekomst). Als de uitgangspunten vast staan kan met behulp van speciale rekenprogramma’s een berekening worden uitgevoerd van jouw schade. In sommige gevallen wordt hiervoor in overleg met de aansprakelijke partij een onafhankelijk rekenkundige benoemd. Je begrijpt het al: bij het berekenen van een letselschade komt heel wat deskundigheid kijken. Bij Justiz hebben we hier in de jaren de nodige expertise in opgebouwd.

Wij zijn experts in het berekenen van letselschade

Heb je hulp nodig bij het berekenen van jouw schade? Neem dan vrijblijvend contact met de experts van Justiz op!

Jouw letselschade direct melden?

Binnen 1 werkdag, maar meestal al binnen enkele werkuren, spreek jij een advocaat of jurist uit jouw regio.

    Type letsel

    Vestiging

    Letselschade berekenen?

    Wij bieden je gratis hulp, want jouw letsel is onze zorg.