Smartengeld of letselschadevergoeding?

 In Smartengeld

Smartengeld in het nieuws

De regionale krant kopt op de voorpagina met ‘Slachtoffer zedenmisdrijf krijgt smartengeldvergoeding’. Waarschijnlijk weten de journalist en de meeste lezers van het krantenartikel helemaal niet waar deze vergoeding op is gebaseerd. Misschien denken zij dat het bedrag puur ziet op een compensatie van het leed dat het arme slachtoffer is aangedaan. Maar wat de meeste mensen niet weten, is dat er meer wordt bedoeld dan alleen ‘smartengeld’. In bijna alle gevallen gaat het namelijk om een veel bredere schadevergoeding.

 

Je kunt het de lezers en journalisten ook niet kwalijk nemen. De termen smartengeld en schadevergoeding zijn voor veel mensen twee woorden met dezelfde betekenis. In het dagelijks leven en in de media worden de beide begrippen door elkaar gebruikt. Dat komt waarschijnlijk ook doordat het wetboek en de jurisprudentie voor de meeste mensen nogal ver van hun bed staan. Voor de meesten is dit net zo’n saaie kost als bijvoorbeeld het lezen van de broncode van een website. Tijd dus voor enige verheldering.

 

Met de term ‘smartengeld’ in de goede zin van het woord, wordt alleen het aangedane ‘smart’ bedoeld. Dat is oud-Nederlands voor ‘verdriet’. In de juiste betekenis staat het smartengeld dus voor het verdriet, de pijn en het ongemak dat iemand door een ongeval is aangedaan. Het begrip ‘schadevergoeding’ dekt echter een veel bredere lading. Bij een volledige schadevergoeding bij letsel heb je naast ‘smartengeld’ namelijk ook recht op vergoeding van andere schadeposten. Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding voor het feit dat je na een ongeval misschien niet meer kunt werken. Of denk aan het feit dat je mantelzorg nodig hebt of dat je medische kosten maakt. Een ‘smartengeldvergoeding’ is dus maar een deel van de totale schadevergoeding waar je recht op hebt bij letselschade.

 

Hoe wordt de hoogte van een letselschadevergoeding bepaald?

Welke vergoeding kan ik claimen?’ is misschien wel de vraag die ons tijdens intakegesprekken het meeste wordt gesteld. Helaas is het antwoord daarop meestal niet meteen te geven. Er zijn namelijk veel losse factoren die de hoogte van een schadeclaim voor jou kunnen bepalen. Voor het ‘smartengeld‘ moet je bijvoorbeeld kijken naar de duur van het leed dat is of wordt geleden. Ook de ernst van de blijvende beperkingen, de mate van arbeidsongeschiktheid en de mate van ontsiering door bijvoorbeeld littekens tellen mee. Voor meer informatie kun je kijken op de website www.smartengeld.nl die sinds jaar en dag wordt beheerd door (misschien vreemd genoeg) de ANWB.

 

De samenstelling van de vergoeding van andere schadeposten zoals het verlies van arbeidsvermogen, de mantelzorg of de medische kosten is vaak nog wel wat complexer. In de onderbouwing van een bepaalde schadepost kunnen soms wel weken, maanden of zelfs jaren voorbereiding en uitwerking zitten. Iets wat wij bij Justiz uiteraard graag en met gevoel voor detail voor je doen. Jouw letselschadeclaim en aanspraak op smartengeld is bij ons in elk geval in goede handen!

Recent Posts