Verlenging van ons Certificaat Nationaal Keurmerk Letselschade is binnen!

 In Geen categorie

Nationaal Keurmerk Letselschade

Per 1 januari 2021 zijn de door de Minister aangekondigde plannen om het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) op te richten werkelijkheid geworden. Het Nationaal Keurmerk Letselschade waarborgt het letselschadeslachtoffer dat hij te maken heeft met een betrouwbare partij.

 

Periodieke audit

Justiz Letselschade was al ingeschreven in het Register Letselschade (de voorloper van het NKL). En in dat kader werden wij reeds periodiek onderworpen aan een audit. Op 5 maart 2021 werd bij Justiz een volgende audit uitgevoerd door Q-Consult Insurance. Hierbij werd ons kantoor ‘onder de loep’ genomen. Tijdens deze audit werden steekproefsgewijs een aantal dossiers doorgenomen, werd onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering gecontroleerd, werden medewerkers geïnterviewd op de implementatie van beleid enzovoorts. Getoetst werd op de resultaatgebieden: Praktijkvoering, Communicatie, Deskundigheid en Beleid. Op alle resultaatgebieden zijn wij opnieuw geslaagd!

 

Verlenging Certificaat

Op 19 maart 2021 feliciteerde De Letselschade Raad ons met de verlenging van ons certificaat tot en met 5 maart 2024. Zij schreef ons:

 

Van harte gefeliciteerd!

Naar aanleiding van de bezoekaudit op 5 maart jl. door Arjan Loonstra van het bureau Q-Consult Insurance is er voor uw organisatie een positief advies afgegeven. Dit betekent dat het Nationaal Keurmerk Letselschade voor 3 jaar aan Justiz Letselschade is toegekend.  
Bijgaand ontvangt u het Keurmerkcertificaat wat geldig is tot 5 maart 2024.

In het NKL zullen alleen nog organisaties te vinden zijn die bereid zijn de gezamenlijk binnen de letselschadebranche opgestelde kwaliteits- en gedragsregels na te leven. Deze organisaties verbinden zich tot deelname aan een audittraject waarin zij zich toetsbaar opstellen en zich openstellen voor het doorvoeren van verbeteringen.

 

Wat betekent het NKL voor uw organisatie?

Het NKL biedt een overzicht van kwalitatief goede dienstverleners die zich als keurmerkhouder onderscheiden in de markt en daarmee kunnen aantonen dat zij kwaliteit leveren. Het NKL biedt daarmee een eenduidig en overzichtelijk keurmerk voor de hele markt.

Uw organisatie was al geregistreerd in het Register Letselschade en bij de omvorming naar het NKL worden de in dat kader reeds ontwikkelde kernwaarden behouden én verder uitgebreid met de gewenste kwaliteitsverbeteringen.

Gezamenlijk staan alle keurmerkhoudende organisaties borg voor een integere, snelle en rechtvaardige behandeling van letselschade, dit in het belang van mensen die letselschade hebben opgelopen.  Justiz Letselschade levert hier een belangrijke bijdrage aan. Dank daarvoor en blijft u vooral op deze goede weg doorgaan.

 

Ons Keurmerkcertificaat kun je hier inzien: https://cdn.justiz.nl/wp-content/uploads/2021/03/certificaat-nkl-justiz-letselschade.pdf.

 

Trots!

Natuurlijk zijn wij er trots op dat hiermee (opnieuw) is bevestigd dat Justiz Letselschade haar zaken op orde heeft. We zien dit als een onderstreping van ons motto: ‘Betrokken, Betrouwbaar, Deskundig en Dienstbaar’. Het certificaat is een extra waarborg voor jou dat jouw letselschadezaak bij ons in vertrouwde handen is!

Recent Posts