Wanneer is jouw werkgever aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

 In Bedrijfsongeval

Het zal je maar gebeuren: een bedrijfsongeval waardoor je letselschade hebt opgelopen. Soms valt dit mee, maar vaak genoeg zijn de gevolgen ernstig. Bij Justiz Letselschade kennen we er talloze voorbeelden van. Een monteur die met zijn hand in een machine kwam en een paar vingers verloor. Een bouwvakker die naar beneden valt en ernstig hersenletsel opliep. Een metaalbewerker met een splinter in zijn oog. Of een medewerker die op de parkeerplaats uitgleed en zijn rug brak. In al die gevallen zorgen wij ervoor dat de letselschade wordt verhaald op de verzekeraar van de werkgever.

Maar hoe zit dan nu precies? Wanneer kun je de werkgever aansprakelijk stellen en hoe werkt dat?

 

Wat zegt de wet over werkgeversaansprakelijkheid?

In het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:658 BW) is bepaald dat een werkgever verplicht is om de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij laat werken zo veilig mogelijk moet inrichten en onderhouden. Ook moet de werkgever maatregelen treffen, aanwijzingen verstrekken en toezicht houden om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. We noemen dit de zorgplicht van de werkgever. Als er tijdens het werk een ongeval gebeurt, waardoor een werknemer schade oploopt, dan is de werkgever volgens ditzelfde artikel aansprakelijk, tenzij de werkgever aantoont dat hij er alles aan heeft gedaan om het bedrijfsongeval te voorkomen. Eigenlijk is er dus sprake van een ‘omgekeerde bewijslast’. De werknemer hoeft alleen maar te stellen (en bij betwisting eventueel te bewijzen) dat hij schade heeft opgelopen tijdens het werk. De werkgever moet vervolgens bewijzen dat hij alles op het gebied van veiligheid op orde had en er alles aan heeft gedaan om het ongeval te voorkomen.

 

Hoe denkt de rechter erover?

In de jurisprudentie (rechtspraak) heeft de Hoge Raad al meermaals bepaald dat er hoge eisen mogen worden gesteld aan de veiligheid op het werk. Dit betekent niet dat de werkgever altijd aansprakelijk is; een absolute garantie of waarborg is er niet. Maar toch is de werkgever in de praktijk al snel aansprakelijk voor een arbeidsongeval. Alleen als er sprake is van zogenoemde ‘huis-tuin-en-keuken-ongelukken’ wil de werkgever nog wel eens vrijuit gaan. Maar al had de werkgever – ook al is dat alleen maar theoretisch – het bedrijfsongeval kunnen voorkomen door bijvoorbeeld veiliger gereedschap of een betere uitrusting ter beschikking te stellen of door het beter houden van toezicht, dan is de werkgever vrijwel altijd aansprakelijk.

 

Een mogelijkheid voor de werkgever om aan de aansprakelijkheid voor een arbeidsongeval te ontsnappen, is als hij kan bewijzen dat er sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Dat laatste wordt in de rechtspraak niet snel aangenomen. Zelfs als een wat eigenwijze werknemer al meermaals door de werkgever is gewaarschuwd, dan nog ontslaat dit de werkgever niet om voldoende toezicht te houden of zelfs andere maatregelen te treffen om het gedrag bij zijn werknemer te veranderen.

 

Het is: alles of niets

Het bijzondere aan de werkgeversaansprakelijkheid is dat het altijd alles of niets is. De werkgever kan dus niet voor een beetje of voor een bepaald percentage aansprakelijk zijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een verkeersongeval met letselschade, waarbij er soms sprake is van een gedeelte ‘eigen schuld’. Oftewel: als de aansprakelijkheid een feit is, dan moet de werkgever of zijn verzekeraar de gehele letselschade vergoeden. Dit betekent dat de werknemer aanspraak heeft op smartengeld, een vergoeding wegens verlies van verdienvermogen, huishoudelijke hulp, medische kosten enzovoorts.

 

Ook de kosten van rechtsbijstand moeten worden vergoed

En het goede nieuws bij letselschade is dat ook de kosten van rechtsbijstand onder de aansprakelijkheid van de werkgever vallen. Dus als jij letselschade hebt opgelopen door een bedrijfsongeval, dan betekent dit dat wij jou gratis rechtsbijstand kunnen bieden. Wij zorgen ervoor dat onze kosten rechtstreeks bij de verzekeraar van de werkgever worden ingediend. Hierover hoef jij je dus geen zorgen te maken.

 

Justiz: de juiste hulp bij letselschade!

Heb je letselschade opgelopen door een arbeidsongeval, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij werken landelijk en hebben vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Breda, Eindhoven en Maastricht. We helpen je altijd een stap verder en informeren je gratis over wat jouw rechten en plichten zijn.

Recent Posts
bouwplaats