Wordt zwart werken vergoed bij letselschade?

 In Letselschade

Een veelbesproken onderwerp binnen letselschade is de vergoeding van zwart werken. Wat gebeurt er als een slachtoffer zwart werkte voor hij letselschade opliep? Deze vraag is al sinds 2000 een punt van discussie, toen de Hoge Raad voor het eerst uitspraak deed: ja, ook zwart werk moet worden vergoed bij letselschade. Toch blijft dit onderwerp actueel, met recente uitspraken in 2020 en 2024. In dit blog duiken we dieper in deze uitspraken en leggen we een belangrijke term uit.

Verlies van verdienvermogen

Voordat we de uitspraken bespreken, leggen we eerst uit wat verlies van verdienvermogen betekent. Dit begrip ligt aan de basis van de discussie over zwart werken bij letselschade. Verlies van verdienvermogen verwijst naar alle inkomsten die een slachtoffer misloopt door de opgelopen schade.

Het bepalen van dit verlies verloopt in stappen:

  1. Een overzicht van de huidige financiële situatie van het slachtoffer, inclusief alle inkomsten na de letselschade.
  2. Een hypothetisch overzicht van de situatie zonder letselschade, waarbij alle misgelopen inkomsten worden berekend.
  3. Deze twee situaties worden vergeleken, waarna de rechter een bedrag vaststelt als vergoeding.

De Hoge Raad in 2000

In 2000 bepaalde de Hoge Raad dat zwarte inkomsten meegeteld moeten worden bij het berekenen van de schadevergoeding, mits:

  • Het slachtoffer kan bewijzen dat hij deze zwarte inkomsten had.
  • De rechtbank trekt de wettelijke belastingen af van deze inkomsten, waardoor ze eigenlijk ‘wit’ worden.

Voldoet het slachtoffer aan deze voorwaarden, dan moeten de zwarte inkomsten meegenomen worden in de berekening van de vergoeding.

Rechtbank van Noord-Holland in 2020

In 2020 oordeelde de Rechtbank van Noord-Holland anders. Ze zag de uitspraak van 2000 als een handleiding en niet als verplichting om zwarte inkomsten mee te rekenen. Dit leidde tot kritiek van letselschadeadvocaten, omdat zij vonden dat de rechtbank voorbijging aan het principe dat alle verliezen vergoed moeten worden. Verzekeraars waren blij, omdat ze hierdoor minder hoefden te betalen.

Recente ontwikkelingen

Een recente zaak betrof een conflict tussen Achmea Schadeverzekeringen N.V. en een letselschadeslachtoffer. Het slachtoffer had een deel van zijn inkomsten zwart verdiend. Achmea wilde deze buiten de vergoeding houden, maar de rechtbank wees dit af. In hoger beroep en later bij de Hoge Raad werd het eerdere oordeel bevestigd, waarbij verwezen werd naar de uitspraak van 2000.

Dit bevestigt dat de Hoge Raad nog steeds achter de uitspraak van 2000 staat. De uitspraak uit 2020 wordt daarmee minder relevant en slachtoffers van letselschade kunnen aanspraak blijven maken op vergoeding van hun zwarte inkomsten, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

Conclusie

Zwart werk wordt bij letselschade vergoed als de inkomsten bewezen kunnen worden en de belastingen ervan worden afgetrokken. Ondanks een afwijkende uitspraak in 2020, bevestigde de Hoge Raad recentelijk dat hun oordeel uit 2000 nog steeds leidend is. Voor slachtoffers betekent dit een belangrijke erkenning van hun recht op volledige vergoeding, inclusief zwarte inkomsten.

Recent Posts
Het belang van deskundig letselschadeadviesWat betekent de verhoging van de snelheidslimiet voor de verkeersveiligheid?