Privacy Statement Justiz Letselschade

1. Algemene bepalingen

 1. Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze Websites en in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit beleid houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie die ons wordt verschaft, steeds vertrouwelijk behandelen.
 2. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
 3. Totdat u op de websites het gebruik van cookies accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
 4. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy statement is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
 5. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.

2. De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden verwerkt door:

Justiz Letselschade B.V.
Orteliuslaan 850
3528 BB Utrecht
K.v.K.: 65978706

3. Wettelijke bepalingen

 1. Het begrip “Websites” in deze privacy statement heeft betrekking op een van onze volgende websites:
 2. Met het begrip “Persoonsgegevens” wordt in deze privacy statement bedoeld: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.
 3. U hebt recht op toegang, wijziging, correctie van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met ons op via info@justiz.nl.

4. Persoonsgegevens die wij verwerken

 1. Justiz Letselschade B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf via welke medium dan ook aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij via onze websites kunnen verwerken:
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Postcode en woonplaats
  • Factuuradres
  • Telefoonnummer
  • Overige persoonsgegevens die u zelf uit eigen beweging en/of op ons verzoek aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier of telefonisch.
  • En verder al die gegevens die u ons verstrekt of derden (waaronder wederpartijen) aan ons verstrekken in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening op het gebied van letselschade. Denk hierbij aan:
   • Gegevens over uw gezondheid (aard van het letsel en medische informatie);
   • Betaalinformatie (factuurinformatie, IBAN en tenaamstelling);
   • Inkomstengegevens (waaronder eventueel uw BSN nummer, voor zover vermeld op door u verstrekte inkomstengegevens);
   • Antecedenten uit een politie- of strafdossier (voor zover relevant voor de vaststelling van civiele aansprakelijkhei;
 2. Onze Websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@justiz.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

5. Grondslag van de verwerking persoonsgegevens

Justiz Letselschade B.V. verwerkt de hierboven bedoelde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • Verkregen toestemming van betrokkene(n);
  • Uitvoering van opdracht;
  • Wettelijke verplichting;
  • Gerechtvaardigd belang.

6. Verzamelde informatie, doel, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

 1. De diensten van Justiz Letselschade B.V. omvatten het behandelen van (letsel)schades. Deze activiteit vindt niet plaats via onze Websites maar binnen een separate, beveiligde dossierbeheer omgeving.
 2. Via onze Websites worden persoonsgegevens verzameld wanneer u:
  • naar een van de Websites navigeert;
  • een direct zichtbare tekst op een van de Websites plaatst;
  • gegevens op een van de Websites achterlaat;
  • op of via een van de Websites vraagt om informatie;
  • via de websites contact opneemt met een medewerker van Justiz Letselschade B.V.
 3. Justiz Letselschade B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, om:
  • telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen, wanneer u uw gegevens via onze contactformulieren hebt achtergelaten;
  • onze juridische dienstverlening op het gebied van letselschade uit te kunnen voeren als u ons daarvoor de opdracht / toestemming hebt gegeven;
  • eventuele wettelijke verplichtingen na te komen, zoals onder andere de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT);
  • voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website;
  • de werving en selectie van medewerkers;
 4. Verder analyseert Justiz Letselschade B.V. uw gedrag op de Websites om daarmee onze Websites te verbeteren en ons aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

7. Hoe lang we gegevens bewaren

 1. Justiz Letselschade B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 2. De bewaartermijn voor een letselschadedossier is in principe 7 jaar of zoveel langer als dat nodig is, wanneer er een kans bestaat op een toekomstige heropening van het dossier. De afweging voor een noodzakelijke verlenging van de bewaartermijn zal per afzonderlijk dossier worden gemaakt.

8. Delen met anderen

 1. Justiz Letselschade B.V. verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@justiz.nl.
 2. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Justiz.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 3. Hiernaast heeft u de mogelijkheid om te bepalen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt na uw overlijden. Voor meer informatie over dit onderwerp, kun u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
 4. Tot slot hebt u het recht om uw persoonsgegevens over te dragen. Dit recht is van toepassing op dezelfde manier als het recht op inzage en correctie.

10. Beveiliging

 1. Justiz Letselschade B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@justiz.nl. Justiz Letselschade B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

11. Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze websites geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze Websites als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze Websites speciaal op uw gebruik in te stellen en te vergemakkelijken. Wanneer u onze Websites bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze Websites accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. Informatie over en toestemming voor het gebruik van cookies zal voor iedere afzonderlijke Website afgegeven worden.
 2. Wij maken gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Door middel van analytische cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze Websites op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze Websites. We kunnen niet zien wie onze Websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

12. Aanpassen privacy statement

 1. Justiz Letselschade B.V. behoudt zich het recht voor deze privacy statement op elk moment aan te passen. Wijzigingen zullen op onze Websites worden gepubliceerd.

13. Cookie verklaring

Jouw letselschade direct melden?

Binnen 1 werkdag, maar meestal al binnen enkele werkuren, spreek jij een advocaat of jurist uit jouw regio.

  Type letsel

  Vestiging